zondag 31 oktober 2010

Monday moodboard

english in green...
1. terree 2. dagamara 3. aleale 4. babastudioPrague

I 've choose for members from the Est-team from the Czech republic, because tomorrow I'll fly for a few days to Prague ... I've never been there and I hope to be able to see some beauty of the city... it's the first time I'll go on vacation since my surgery and I know it will be totaly different because I've now my limits...

beautiful sunday...

english in green...


gelukkig mochten we een uurtje meer slapen, want deze morgen moest ik al vroeg uit de veren voor onze samhain-viering.... het was weer een intense en mooie ervaring ...nadien kwam Paulette even langs om te genieten van Rita's heerlijke pompoensoep...het deed deugd haar te zien...it was a early sunday morning to celebrate our 'samhain'...it was one intense and beautiful ritual...and Paulette visited us to drink a cup of soup, made by Rita...

en daarna ging ik voor het eerst in bijna vier maanden terug naar Leiden, gelukkig reed Flutro, want voor mij is dat nog geen haalbare optie ... ik deed wel mijn best de 'stoffenmarkt ' te gaan bezoeken en vond er een aantal mooie stofjes voor leuke shirtjes ... maar nadien was het voor mij jammer genoeg weer hink-stap-sprong... steeds weer opnieuw verbaasd het me dat stappen me zo beperkt :-( ... benieuwd hoe dat in Praag lukt de komende dagen ....

in the afternoon we went for the first time in almost four months to Leiden...I was happy Flutro would drive, because for me it isn't still an option... we went to a fabric market ... and I found some colorful fabrics to sew some shirts :-) ... but afterwords I had so much pain ...I'm still wondered that I've that limit in walking ... I hope it will be better the next days when I'm visiting Prague...

dinsdag 26 oktober 2010

Flickr favorites...

english in green...

1. artsyevie 2. christine brallier 3. countrydreaming 4. tina negus

ik koos voor het thema bomen...enerzijds om het project van Frances te steunen, want wat is er mooier dan om mee te helpen de positieve droom van iemand te laten uitkomen...vooral als de droom jou zo ligt ... :-)... ik heb iets met bomen, vind ze mooi, krachtig , kwetsbaar, beschermend, soms een beetje beangstigend tijdens stormen, zacht, vertederend, in groep of in hun eentje , ze staan daar ,...ze groeien in alle vertrouwen dat het goed is zoals het is... je voelt hen in al hun zijn... ik ben dan ook heel gelukkig in mijn tuintje omringd te zijn door heel wat kleurenpracht van hen... als er iets is wat ik eens zou willen zijn, dan denk ik dat het een boom is ... dus ik hoop dat Frances slaagt, steun met wat je kan ...vele kleintjes maken één groot ...ik wou deze maand eigenlijk drie films zien in de bioskoop, maar ik heb ongeveer het bedrag van drie bioskoopkaartjes geschonken... die films komen wel eens ...en het projekt is nu ...en ik hoop dat elk van jullie ook iets wil schenken...in naam van Frances bedankt !


I chose the theme of trees ... first to support the project of Frances (link above), what is more beautiful than to help someone's positive dream come true ... especially if the dream is so you ... :-)... I have something with trees, think they are beautiful, powerful, vulnerable, protective, sometimes a little scary during storms, gentle, endearing, in groups or by themselves, they are there ... they grow in confidence that it is good as it is ... feel they come into his ... I'm very happy in my little garden surrounded by many colors of them ... if there is anything I would agree, then I think it is a tree ... so I hope Frances passes, aid to what you can do ... I wanted to see this month actually three movies in the cinema, but I have about the amount of three cinema tickets donated ... thpse films can wait... and the project is nearly finished ... and I hope each of you wants to give something in the name of Frances ... thanks!

maandag 25 oktober 2010

Monday moodboard

english in green...


1. janebofelt 2. sunshineartdesign 3. balanced 4. realfeary

de lucht is heerlijk blauw en de bladeren verkleuren van groen naar geelgouden tinten... een dag om stevig te wandelen...maar ik moet de administratieberg doorwerken en neen uitstellen is geen optie :-( ...

a blue sky and the leaves colored yellow and gold... a dau to go outside...but I've many paperwork and no Ican't replace it till later ...:-(

seems a while ...

english in green...


het is een poosje geleden...maar de tijd vliegt en ik heb de indruk dat alles hier in versnelling gaat ... met 3x/week kiné, 1x/week inspuiting, wekelijkse kalligrafieles, tweewekelijkse zielenzang zijn de dagen al behoorlijk gevuld... en ik liep al een poosje verkouden en wat mijn rug betreft, kan ik jammer genoeg niet zeggen dat er echte verbetering in zit ...maar ik hoop dat de nieuwe medicatie en de kiné iets helpen aan de uitstralingspijn...anders is het nog voor een poosje hink, stap, sprong :-( ....

it was a while ago ... but time flies and I have the impression that everything is in gear ... 3x/week with kine, 1x/week injection, calligraphy weekly, biweekly soul vocals are already quite filled days ... and I had a cold for a while and my back, I can unfortunately not say that real improvements in it ... but I hope the new medication and physiotherapy 'll help ... otherwise it is still for a while, hop, step, jump :-( ....


gelukkig was en is er steeds tijd voor nog andere mooie dingen in mijn leven ....

but there is always time for other beautiful things in my life ....

zo waren er de tuindagen...het was prachtig weer en Isabel van de Vuurkorf had er weer een mooi standje ... je kan er nog steeds terecht voor workshops...


such as the garden days in Beervelde... Isabel was there also with beautiful paperwork...look at her site (link above)...en ik verwende er mezelf met deze prachtige 'tuinkaars' een plant die doorbloeit tot december,dit mooie 'greenmannetje' en een klein windgongetje dat al mijn wensen het universum inblaast ... en het is weer tijd om te genieten van de roodborstjes en koolmeesjes die lekkers komen halen :-)


and I 've spoiled myself with this wonderful 'garden candle' by a plant that blooms till December, this beautiful 'green man' and a small windchime that blows all my wishes to the universe ... and it's time to enjoy the robins and great tits to pick up goodies :-)
verder waren er de experimentjes met Ellis ... alvast een voorproefje van het eindresultaat...ik probeer deze week mijn blogschade wat in te halen ;-)

then there were the experiments with Ellis ... a preview of the final ... I try to blog a few time this week to catch some damage ;-)
kleine Iva kwam logeren ...

Iva came to stay over one night ...ook de naaimachine maar weer even uit de kast gehaald, want in mijn garderobe is er nog wel wat plek voor linnen broeken...deze oranje is al af ...en past mooi bij het paarse rokje dat ik vond op een rommelmarktje ... en er ligt een wijnrode geknipt :-)

I've also taking my sewing the machine just out of the closet, because in my wardrobe is still some place for these orange linen pants ... ... is already off and fits nicely with the purple skirt that I found on a fleemarket place ... and there is one in wine-red cut :-)

een nieuwe lading papier geschept...

making new paper...now in green ...alvast één van de nieuwe armbanden die ik gemaakt heb ...ik hoop ze deze week in mijn shopje te zetten .... de agaat doet het heel mooi bij de moeder natuurparels ....

and this is one of the new bracelets I made ... I hope to find the time to list a few items this week .... the agate is doing very well with the mother nature pearls ....

maar voor vandaag staat er eerst en vooral een paar uur administratie op het programma ... :-(

but today, I've to do paperwork... :-'( ... I hate those things ...

maandag 4 oktober 2010

Flickr favorites...1. xxprincessxxt 2. jopax_caballero3. javi Escudero4. lunaDirimmel

In de muziek zijn de stiltes even belangrijk als klanken... (stilte in al haar vormen kan me eindeloos raken )

I learned that we know as people different kinds of silence... but the closer we come to our real selves, we know that there's only one silence... only we as people bring the difference in silence ...now I can find in silence my deepest self, and many power to stay in balance ....


Silence is not a lack of words
Silence is not a lack of music.
Silence is not a lack of curses.
Silence is not a lack of screams.
Silence is not a lack of colors
or voices or bodies or whistling wind.
Silence is not a lack of anything.

Silence is resting, nestling
in every leaf of every tree
in every root and branch.
Silence is the flower sprouting
upon the branch.

Silence is the mother singing
to her newborn babe
Silence is the mother crying
for her stillborn babe
Silence is the life of all
these babes, whose breathis a breath of God

Silence is seeing and singing praises
Silence is the roar of ocean waves
Silence is the sandpiper dancing
on the shoreSilence is the vastness of a whale
Silence is a blade of grass

Silence is sound
And silence is silence
Silence is love, even the love that hides in hate

Silence is the pompous queen
and the harlot and the pimp
hugging his purse on a crowded street.
Silence is the healer dreaming
the plant, the drummer drumming
the dream. It is the lover'sexhausted fall into sleep
It is the call of morning birds

Silence is God's beat tapping all hearts


Silence is the star kissing a flower


Silence is a word, a hope, a candle
lighting the window of home

Silence is everything --the renewing sleep
of Earth, the purifying dream of Water
the purifying rage of Fire, the soaring
and spiraling flight of Air. It is all
things dissolved into no-thing--Silence is with you always.....the Presence
of I AMElaine Maria Upton

a sunday in Antwerp...

english in green...
nu ik de laatste periode toch vrij vaak bezig was met 'papier' en de komende twee jaar kalligrafieles volg om mijn workshops die ik reeds volgde te vervolmaken, vond ik een bezoekje aan ' het boek in zijn hemd ' wel in de context passen ... Flutro wou wel rijden (want dat is voor mij toch nog niet voor de hand liggend ) en we hadden het geluk dat het een heel mooie oktoberdag was ...


Now that I was working quite often last time with paper and that I'll follow the next two years calligraphy courses, I found a visit to 'the book in his shirt' a good idea .. . Flutro wanted to drive (because for me that isn't still obvious) and we were lucky that it was a beautiful October day ...

een Japanner had een standje waar hij de techniek van papier opgieten toonde met zijn eigen gebouwde gietraampjes ... hij had ook heel leuke stempels met de tekens van de Chinese dierenriem...Flutro en ik , zijn beiden in het jaar van de buffel/os of volgens deze Japanner het jaar van de koe geboren...dus kocht ik daar een stempeltje van ...


a Japanese man had a booth where he demonstrated the technique of paper making with his own built molding frames... He also has stamps with the signs of the Chinese zodiac ... Flutro and I are both born in the year of the ox ... so I bought a stamp of it...


verder standjes met kalligrafie- en boekbind-materiaal, mooie werken, middeleeuws inbinden, papier maché...


further booths with calligraphy and bookbinding materials, fine paper art, medieval bookbinding, paper mache ...
'boek in zijn hemd 'ging gepaard met een wijkfeest in een Joodse buurt... een rommelmarktje, volksliedjes, reuze poppen en de typische klederdracht van de Joden hoorden daar dus ook bij... met zulk mooi weer was het puur genieten ...'book in his shirt "was accompanied by a party near a Jewish neighborhood ... a flee market, folk songs, giant puppets and the typical dress of the Jews belongs to the festival... with such nice weather, it was pure enjoyment ...

paper experiments with Ellis (1)

english in green...vorige vrijdag sprak ik met Ellis af ...zij maakt heel mooie boekjes en zou me een eerste techniekje leren... het werd een dagje met de 'looprichting' van papier bepalen, papier snijden, kaftjes kleven, katernes inbinden... het definitieve resultaat, kan ik nog niet tonen, want ik kreeg 'huiswerk' mee en we werken het deze week af ...dus wordt vervolgd...

Last friday I met Ellis ... she makes beautiful books, and would show me a first technic ... it was a day with define the direction of paper, paper cutting, cluing covers, binding booklets ... I can't show the result yet, because I had 'homework' and we meet again this week... so to be continued ...verder experimenteerden we met marmer techniekjes... leuk om met weinig materie , toch mooie effecten te creëren...

we also experimented with marble technics ... fun with little material, creating beautiful effects...
en maakten we heel leuke juwelen doosjes ...

and we made also beautiful jewelry boxes...

zondag 3 oktober 2010

Monday moodboard

english in green...


3. afra


ik ben in een oranje / paarse mood...volg de komende tijd mijn blogje en dan zie je eigen creaties in die tinten... geeft me een hoop enrgie en maakt me vrolijk :-)

I'm in a orange and purple mood... I'll show you next days seen I made in those colors ...those colors give me energy and make me happy :-)

more on greets blog, I guess....