maandag 2 augustus 2010

Flickr favorites...

english in greenhet thema is : favoriete bestemmingen....

natuurlijk komen er dan een heleboel plekjes mijn netvlies langs : frankrijk heeft heel veel mooie plekjes, Nederland ook, wij in België ook... iets verder : Rome, Madrid, Barcelona, Zwitserland....en dan de dromen : Toscanië; Stockholm, Istanbul, Marokko, Tibet, Indië, Denemarken.... zo veel plekjes ... maar als ik nadenk dan weet ik dat reizen maar leuk is omdat je telkens weer naar huis kan komen... de plek waar je altijd kan zijn wie je bent ...je eigen plekje , je eigen ritme, je eigen spulletjes ...waar ik ook ga en voor hoelang ...het gevoel van thuis komen is steeds weer heerlijk...dus eigenlijk is mijn eenvoudige omgeving mijn favoriete plekje ...


The theme is favorite destinations ....Of course there are a lot of spots along my retina: France has many beautiful spots, including Netherlands and Belgium also ... little further: Rome, Madrid, Barcelona, Switzerland .... and then the dream: Tuscany, Stockholm, Istanbul, Morocco, Tibet, India, Denmark .... so many places ... but I think I know that traveling is fun because you always come home again ... where you can always be who you are ... you own place, your own rhythm, your own stuff ... where I go and how long ... the feeling of coming home is always so nice ... simple fact is my favorite spot near my ...

meer plekjes op mitsy's blog

den haag

english in green
Den Haag : een uitstapje met verschillende vormen van kunst ervaren.... het Mauritshuis met o.a. de werken van Vermeer


Den Haag is gebouwd op de voormalige duinen, het gedeelte op de 'zandruggen' zijn de betere wijken gebouwd en daar wonen de 'Hagenaars' en het gedeelte gebouwd op 'het veen 'daar wonen de 'Hagenezen'...

The Hague: a trip experience with various forms of art .... The Mauritshuis among which the works of Vermeer
The Hague is built on the former dunes, the section on the 'sand hills' are the better neighborhoods built and live there the "Hagenaars" and the part built on the' peat ' belongs to the 'Hagenezen'...

zandsculpturen met verschillende uitbeeldingen van 'grootmeesters' ...


sand sculptures with various depictions of "masters" ...
Den Haag sculptuur : een buiten tentoonstelling met werken van Manolo Valdés (hier boven) en Kim De Ruysscher (hier onder)


Hague sculpture(link above): an outdoor exhibition of works by Manolo Valdés (above) and De Ruysscher Kim (below)


ik was heel erg onder de indruk van de warmte en echtheid van dit beeld 'mijn vader' dat uit marmer gemaakt is door Kim De Ruysscher...


I was very impressed by the warmth and authenticity of this sculpture, "my father" that is made from marble by Kim De Ruysscher ...lunch at 'Plein XIX' ...


het 'Binnenhof' ...daar zetelt o.a. de regering...

'the courtyard' where the government is ...


het oude en nieuwe stadhuis ...het nieuwe stadhuis wordt in de volksmond het 'ijspaleis' genoemd...

the old and new city hall ... the new city hall is popularly called the "Ice Palace" ...

de 'Passage'... met bovenaan het embleem van de stad : de ooievaar... vroeger toen het hier nog duinen waren , kwamen hier veel ooievaars en tot op heden staat de ooievaar symbool voor de stad ...

the "Passage" ... to the top of the emblem of the city: the stork ... earlier when the dunes were still, many storks came here and until now the stork is a symbol for the city ...een prachtige mozaïekgevel, china-town en mooie grote huizen ...

a beautiful mosaic facade, china-town, and nice big houses

en natuurlijk ook winkelen...'windowshopping bij Dior en mooie interieurwinkeltjes....

window shopping by Dior and interior stores...

en echt winkelen bij Desigual... 'we dress people not bodies' .... Flutro heeft een zwak voor kleurrijke hemden met andere patronen dan streepjes en ruitjes :-)and real shopping at Desigual ... "We dress people not bodies' .... Flutro has a weakness for colorful shirts with patterns other than stripes and diamonds :-)

een heerlijk dagje uit ...zeker nog eens te herhalen ... Escher staat nog op de verlanglijst ;-)

a lovely day out ... especially to repeat ... Escher is still on the wish list ;-)