maandag 30 juli 2012

APC en ATC

english in green ...


deze twee van dek 6 zijn alvast ter plekke : voor Tammy die van vogels houdt, een kraanvogel ... de andere ging naar Berlijn ...door de omstandigheden hier miste ik dek 7 ....maar 8 start weldra , dus weer een creatief lichtpuntje ...

those two still arrived , the crane for Tammy who loves birds and the other is in Berlin... by the circumstances here , I missed deck 7...but soon deck 8 'll start ...


en deze was voor het ATC waar geen papier aan te pas mocht komen ...stukje stof met merinowol onder de punchmachine en wat bloemen als extraatje ... wens jullie allemaal een heel fijne dag toe !

and this one was for a swap where we couldn't use paper ...so a little fabric and wool under the punch machine with some flowers ... wish you all a wonderful day !

zondag 29 juli 2012

een nieuw ritme ...english in green ...na de werkdrukte (8 nachtjes en een dagje bijklussen in een bejaardentehuis) en met heel wat vrije dagen in het vooruitzicht had ik leuke plannen : uitstapjes, in de tuin genieten en workshopjes ... maar soms gaat het pad zijn eigen weg ... zo verhuisde mijn beste maatje na dagen intensieve en hartbewaking naar de afdeling oncologie ... wat binnenin mij knaagde kreeg een naam en in mijn vrije dagen zit ik dus weer in een ziekenhuis ... er heerst verdriet hier , iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om en ik lijk het vangnet ... ik weet het , ik kom ook hier weer doorheen , maar ik had zo graag voor het eerst in twaalf jaar eens meer dan een weekje echte zomervakantie gehad ...

after busy workdays I had so many plans for my vacation ...for the first time in twelve years , I had more then a week vacation in the summer ... but the news that my best friend had to move to the cancer ward was so sad news that all the vacation feelings 're gone ... the kids, everyone's sad and still I know we 'll survive this and it'll make us stronger , the wish on a real vacation is gone ...

zaterdag 21 juli 2012

51

english in green ...

het is een werkende periode ...acht nachtjes op een rij ...dus eigenlijk geen tijd om te vieren ...het waren mijn patienten dan ook die me het eerst feliciteerden en bij thuiskomst had Flutro brownies gebakken met kaarsjes erop en ballonnen gehangen en ik kreeg een weekendje Amsterdam cadeau 
;-) ...toch wat feest in de vroege morgen dus ...

it´s working time ...eight nights ...so not much tome to celebrate my birthday ... my patients were the first one to wish me a happy bortday and when I came home, Flutro had baking brownies with candles and offered me a weekend Amsterdam  ... nice so early in the morning ...en van kleine Iva die de tijd van haar leven heeft bij haar grootouders in Belgrado ...kreeg ik deze lieve wens toegestuurd op facebook ... ook regende het wensen via mail, facebook en sms ... wat kan een mens meer wensen dan zoveel warmte en liefde rondom zich ... ik ga er een schitterend jaar van maken ...

and little Iva , who has the time of her life in Belgrado with her grandparents, sented me this virtual wish ... and I want to thank all the people who sent me so many kind wishes ... I feel blessed with so many kindness around me ...

woensdag 18 juli 2012

bewondering ...

english in green...
bewondering... het is zo'n groots woord en ik moet zeggen dat het iets is wat ik niet vaak gebruik omdat het zo'n waarde oordeel is ... ik geloof dat iedereen in zijn of haar leven kleine en grootste dingen doet waar we bewondering zouden mogen voor hebben ... bewondering zou misschien beter afgemeten worden aan de inspanning die voor het bereiken van iets gedaan wordt ...anderzijds vind ik dat we elk onze taak hebben om van het pad dat we bewandelen iets moois te maken ... maar voor deze man die vandaag jarig is, had ik al als klein meisje bewondering voor ...hij en Marten Luther King waren mijn helden ... ik droomde van later ook grootse dingen te doen ...later zag ik in dat er veel grootdheid ligt in de meeste kleine dingen ...ik ben geen vrouw van dit formaat maar het is goed zoals het is ... fijne verjaardag meester Mandela ...


admiration ... it's such a big word and I must say that it's something I do not often use because it is such a value judgment ... I believe that everyone in his or her life does small or big things .. admiration might be better measured the effort to achieve something is done ... on the other hand, I think we each have our role to make the path we tread to make something beautiful ... but for this man who is celebrating his birthday today, I had as a little girl admiration ... he and Marten Luther King were my heroes ... I dreamed of great things later on ... later I realized that there is much beauty in most small things ... I 'm not a woman of this size but it is good as it is ... Happy birthday Mandela master

maandag 16 juli 2012

weekend crafting ...

 english in green ...hoewel ik met mijn ´beste maatje´ naar de spoed moest en mijn zaterdagvoormiddag daar aan voorbij ging en ik zondag ook even een ziekenhuisbezoekje aflegde was er toch ook nog even tijd om aan mijn boekje te werken ...

even I spent a few hours in the urgency room with my best friend , there was also time to work on my book this weekend ...

tussen de katernen in stak ik gebatikte blaadjes ...

between the quires I put some batik  papers ...
en velletjes die ik sneed van een groot vel papier dat ik kreeg van vriendin Ellis ...

and papers I cut from a large paper that my friend Ellis gave me ...
zo werd het uiteindelijk een mooi geheel ...

at the end it turns in a colorful book ...
voor de kaft gebruikte ik een staaltje stof dat ik bewerkte met transferverf... de rug werd gemaakt uit behangpapier uit een stalenboek ... ik ben er best tevreden mee ...

for the cover I used fabric that I painted with transferpaint...and for the back wallpaper ...en er bleef nog wat tijd over om een groot vel mixed media papier te bewerken ... er moet nog wat aan verder gewerkt worden, maar dat komt als ik de stukken eruit geknipt heb die ik wil gebruiken ...een deel wordt vast als boekenkaftje gebruikt ...

and there´s time left to make this mixed media page ... it isn´t finished yet, but that ´ll come as I cut the sizes as I want use them ... I´m sure I´ll use some part as cover for a book ...

vrijdag 13 juli 2012

start of the weekend ...

english in green ...
het is hier een vrij drukke werkperiode maar vandaag dan toch de start van een vrij weekend ... ik hoop op wat droge momenten en een beetje knutseltijd ...

busy days at works ...but today finaly the start of a free weekend ... so I hope that it´sn´t raining the whole time and on a few craft time ....deze collage van een chocolade cupcake kwam alvast ter plekke... ik wens jullie een heerlijk weekend met veel genietmomentjes ...

the choclate cupcake arrived by my swap partner ... I wish you all a wondeful weekend with many quality moments ...

zondag 8 juli 2012

Ile de sein

 english in green ...


terwijl de regen hier in bakken uit de lucht blijft vallen ...is het heerlijk om even weg te mijmeren ...toen we in Bretagne waren deden we een dagtripje naar Ile de sein... varen geeft vanzelf al zo´n vakantiegevoel ...

while it looks that it ´ll rain for days , it´s nice to look back on vacation pictures ... while we visited Bretagne we did a boat trip to Ile de sein (link above)...

het is een vrij natuurlijk eiland waar toerisme nog niet de overhand gekregen heeft ...

it´s a fairly natural island where toerism has not yet gained the upper hand ...
er zijn heel wat verschillende vogelsoorten te zien ... die ik nauwelijks uit elkaar kon houden ...

you can see many different birds ...but I couldn´t always see the little difference betwen them ...

er was een heel klein ´museumke´ ...

there was a little museum ...waar ze prachtige kant hadden en een brieven van soldaten die de Engelsen gingen helpen gedurende de tweede wereldoorlog ...

they had beautiful lace and letters from soldiers from the world war II ...

we hielden ons netjes aan de eilandafspraken ...

we kept the island agreements...

er staan weinig huisjes maar af en toe geeft er eentje kleur aan het geheel ...

even they ´re no many houses ...some of them has bright colors ...
leuk om figuren te zien in de natuurlijke rotsformaties ...

nice to see figures in the natural rock formations ...
een begraafplek voor ´pestlijders´...

a burial place for plague ...het water geeft de stenen een mystieke uitstraling ...

the water gives the stones a mystic aura ...


je ziet ´liefde ´in zijn puurste vorm ...

you find love in the purest way ...


oesterbankjes ...

oyster benches ...salamanderkes ...

salamanders...dolmen ...

dolmen ...vuurtorens waar ik mijn hart kon aan ophalen ...

lighthouses ...yes I´m crazy about them ...
en waar dit drietal rustig stond te grazen ...


where the sheeps were grazing ...


nog een exemplaarke ...

another lighthouse ...
en op de terugvaart vaarden we nu net iets dichter bij deze ... heerlijk al die blauwe herinneringen op zulke grijze dagen ...wens jullie een fijn start van de week morgen ...

and on the return journey we could see this one better ... great all those blue memories on such grey days ...wish you all a good start of the week tomorrow ...donderdag 5 juli 2012

afscheid ...
english in green ...

bijna twee jaar geleden kreeg vriendin P na een heel onschuldig onderzoek te horen dat ze kanker had in een heel agressieve vorm ...het soort tumor dat zich lang verstopt en  dan plotseling met alle geweld zijn aanwezigheid opeist ... de prognose was in het beste geval maximum tot vorige zomer ... een schokkend nieuws voor haar en iedereen die haar nabij stond ...
kort na het nieuws wou ik haar ´iets´geven ...´ iets ´ wat haar kon steunen in moeilijke tijden ...
´iets´ wat geen woorden nodig had ... ik kocht toen bij Claudia een klein schilderijtje ... twee vrouwen in ziel verbonden , zoals ik me verbonden voelde met haar ... ze kreeg er van Claudia een prachtige jade beschermsteen bij ...
soms verloopt een ziekte anders dan gedacht ...en P koos er na een veel lijden en strijden voor haar laatste maanden niet meer met ons te delen ... ik vond dat toen erg pijnlijk ...misschien omdat ik verwachtte dat onze band dat wel aankon en zij daar niet kon voor open staan ...maar ik respecteerde haar keuze (ik heb ooit de vierjarige strijd van mijn jongste zoon zijn vader meegemaakt en toen heel hard beseft dat ziek zijn mensen heel erg kan doen veranderen, dat angst heel veel bepaalt en dat je nooit weet wat je in zulke omstandigheden zelf zou doen )... afscheid had ik dus al genomen ... ik wens haar op deze laatste tocht veel warmte , licht en liefde toe ...

My friend P past away this week ... after two years fighting against a very aggressive cancer she found her peace ... I send her all my love and light and she 'll always be in my heart ...

geluk...

De gelukkigste mensen schijnen diegenen te zijn,
die geen bepaalde reden hebben gelukkig te zijn,
behalve dat ze het zijn.
Dean William R. Inge  en bij deze kan ik me dus tot hen rekenen ...want wat is geluk anders dan heel blij zijn met wat is ... en ik kan me idd niet zo heel veel speciale redenen bedenken ...hoewel ik vind dat ik geluk heb ... voor mij ligt het meer in alledaagse dingen en zeker als je rondom kijkt ...neen ondanks de hevige buien, is mijn huis niet overspoeld , ik kan een lekker maaltje koken een warme trui aantrekken mocht dat nodig zijn, zelfs een vuurtje stoken ... ik kan mijn hart ophalen aan creatieve dingen en anderen terwijl ik werk wat vreugde schenken ...ik heb nog genoeg om dingen te delen waar anderen dan weer blij van worden ... en ik heb de natuur ...die waar je ook kijkt haar schoonheid met ons deelt ...en natuurlijk zijn er ook knoestige kantjes aan mijn leven...lijkt soms de bloei ver weg ...en toch kan ik zelfs dan niet ongelukkig zijn ...omdat dit bij het leven hoort en me doet zijn wie ik ben ...en omdat er het rotsvaste vertrouwen is : je krijgt niets op je pad wat je niet aankan ... gewoon dankbaar zijn met wat is , is voor mij de puurste vorm van geluk ...daar heb je enkel jezelf voor nodig ...