woensdag 17 november 2010

experimenting with Ellis (3)

english in green...


gisteren had ik weer met Ellis afgesproken...dit maal zou ik haar leren vilten...gewoon lapjes om dan later boekkaftjes van te maken en kraaltjes als knopen...

yesterday I had agreed with Ellis ... this time I would teach her felting... just felt pieces to use later as cover for handmade books and beads for buttons...dit waren mijn kleurkeuzes...

I choose for this colors...zoals je kan zien, was het genieten... het resultaat van de boekjes komt nog ...

we enjoyed it...the result of the books you'll see later ...

visiting Prague(4)

english in green...


de volgende dag ben ik nog niet goed bekomen en we besluiten het wat rustiger te doen...
's morgens naar de Havelmarkt, én van de oudste marktjes van Praag en in de late namiddag naar de Praagse Burcht ...

the next day I'm still not obtained, and we decide to do it easy ... in the morning to the Havel Market, the oldest market in Prague and in the late afternoon to the Prague Castle ...
gelukkig is er de metro, wat me opvalt zijn de lange roltrappen en dat het er zeer winderig is ... zouden de metrolijnen er dieper liggen dan in andere steden ?

fortunately, there is the subway, what strikes me are the long escalators and it's very windy ... should the metro lines be deeper than in other cities?op de markt, vind ik heel mooie pashmina's, kralen en wat cadeautjes voor de komende eindejaarsfeesten... de verkopers zijn niet erg vriendelijk, veelal doen ze geen moeite om Duits of Engels te praten ... de enige keer dat er iemand moeite doet , vat ik niet als positief op : hij gebaart naar Flutro dat ik een 'expensive wife' ben en dat 'woman steel money from men pocket'... ik ben verbaasd en zeg dat ik werk voor mijn eigen geld en geen man nodig heb daarvoor ...ik heb meteen spijt dat ik de twee pashmina's bij hem kocht ...on the market I find very beautiful pashminas, beads and some gifts for the upcoming holiday season ... the sellers are not very friendly, they often do not bother to speak English or German ... The only time someone pains, I apprehend not favorable: he gestures to Flutro "expensive wife" and 'woman steal money from men pocket' ... I am surprised and say that I work for my money and need no man for money... I immediately regretted that I bought by him two pashminas ...


de weg naar de Praagse Burcht is weer klimmen... normaal zijn er op de trappen ook diverse kraampjes maar er staat niets, misschien zijn we iets buiten het seizoen...

the way to Prague Castle is climbing again ... usually there are several stalls on the stairs but there is nothing, we may be slightly out of the season ...


St Vitus Cathedral...
het St Jorisklooster met de Basiliek...


the chapel for Marie-Thérèse...ik wou heel graag naar het Gouden straatje maar dat is jammer genoeg afgesloten voor renovatie ... :-(


I really wanted to visit the golden street, but that is unfortunately closed for renovation ... :-(
het speelgoedmuseum...the eggerman shop...bohemian crystal...

die avond gaan we naar Kampa eten...we eten er een typisch Tsjechisch menuutje : uiensoep, goulash en een groot glas bier ...bij onze goulash krijgen we een soort deegwaren geserveerd...het ziet er uit al dikke sneden brood, maar dan niet doorbakken... de prijs is zeer schappelijk: 8euro... de koffie en dessert betaal je er wel apart bij, maar hier is deze ook niet duur...

that night we go to eat at Kampa... we eat a typical Czech menu: onion soup, goulash and a large glass of beer at our goulash ... we get a type of pasta served ... it looks all thick slices of bread, but not well done ... the price is very reasonable: 8euro ... coffee and dessert you pay separately, but here it is not expensive ...

de volgende etappe is de 'Joodse wijk'...

the next etappe is the 'Jewish quarter'...

maandag 15 november 2010

Monday moodboard

english in green...


feel a little bit green today...glad that it isn't raining anymore and that I can see the blue and the different colors of the autumn...

zondag 14 november 2010

visiting Prague (3)

english in green...het tweede deel van de dag onderschatten we een beetje ...we besluiten naar het Strahov klooster te wandelen en volgens onze info kunnen we dan met een treintje terug ... en dat Praag een stad is met heuvels, trappen en klimmende straatjes, hebben we toen ook beseft :-)


the second part of the day we underestimate a little ... we decide to walk to the Strahov Monastery and according to our information, we can take a touristic train back ... and that Prague is a city with hills, stairs and climbing streets, we also realized at that moment :-)


we klimmen langs de Nerudovna straat omhoog... de straat is genoemd naar een schrijver uit de 19de eeuw Jan Neruda, hij schreef veel over de buurt en woonde er op nr 47...kenmerkend is dat er toen geen huisnummers waren (dit was pas vanaf 1770) maar werden gekenmerkt door hun geveltjes of hun huismerken...in deze straat zie je er verschillende ...

we climb up along the street Nerudovna ... the street is named after a 19th century writer Jan Neruda, he wrote a lot about the neighborhood and lived at number 47 ... is that characteristic was no house numbers and houses were characterized by their fronts or their own brands ... In this street you will see several ...
de rode adelaar op nr 2 is nu een apotheek, maar de eerste apotheek dateert uit 1749 en was op nr 32...

the red eagle on No. 2 is a pharmacy, but the first pharmacy dates from 1749 and was at No 32 ...
overal in Praag vind je kleine galerijtjes waar je tegen heel schappelijke prijzen leuke dingen ziet ...

everywhere in Prague you will find small galleries where you find at very reasonable prices fun stuff ...na een hele klim, waarbij het voor mij al meer hink-stap-sprong is, zijn we er ...behalve het klooster zijn er ook nog de Strahov en de Miro galerie...in de laatste werken van Chagall...maar ik kan het niet meer opbrengen :-(

after a climb, which was for me more hop, skip and jump, we are there ... except the monastery there are the Strahov and Miro gallery ... in the last works of Chagall, but ... I 'm too tired... :-(

en dan ontdekte Flutro, dat het treintje 'eventjes' verder ligt ...

and then Flutro discorved that the train is 'a little bit' further...

aan de top van de Petrintoren (een kleine Eiffeltoren uit 1891)... ik ben kapot maar het stukje omhoog, lijkt me aanlokkender dan nu het hele stuk terug naar de brug..

at the top of the Petrin Tower (a small Eiffel Tower in 1891) ... I am broken but it seems easyer now than the entire piece back to the bridge ...


ik vraag me af of dit een verwijzing is naar 'de kus' van Rodin...

I wonder if this is a reference to 'the kiss' Rodin ...
en dan blijkt dat het treintje niet rijdt wegens onderhoudswerken .... :-(( ... het schreien staat me nu nader dan het lachen, maar er is geen andere optie dan terug schuifelen naar beneden (een afdaling is moordend voor mijn knie )... ik merk dat het toch wel mijn humeur aantast, maar Flutro blijft er heel kalm onder ...


and it appears that the train does not run due to maintenance work .... :-( (...Crying is now closer than laughing, but there is no other option than shuffling back down (a descent is tough for my knee) ... anyway I feel that it affects my mood, but Flutro remains realy calm ...onderweg stuiten we op dit merkwaardig galerijtje ... Museum Argondie... de vrouw nodigt ons uit voor een drankje (wat heel welkom is )... en even bevinden we ons in een fantasie wereld ...ik vind de beelden(hmm voor in mijn tuin ) en het kleurgebruik van de schilderijen prachtig, de lichamen zijn me iets te kunstmatig ...maar desalniettemin geniet ik van de vele werken die er zijn... (ik blog er later nog eens over met de kunstenaar zijn gegevens )...

on our way we encounter this remarkable galerie ... Museum Argondie ... the woman invites us for a drink (which is very welcome) ... and here we are in a fantasy world ... I love the sculptures (hmmmm for in my garden ) and the color of the beautiful paintings, the bodies are a little too artificial ... but I enjoy the many works out there ... (I blog again later on with the artist link on facebook) ...

eenmaal terug in het hotel, ga ik languit tot niets meer in staat, die avond eten we in een restaurantje in de buurt van het hotel...voor mijn voeten te ver weg, maar we slagen er in de trams net elke keer te zien wegrijden... we beloven onszelf de volgende dag wat meer rust ...once back at the hotel, I stretched out to not be aible to do anything, that evening we eat in a restaurant near the hotel ... for my feet too far away, but we succeed to skip the trams three times ... we promise ourselves the following days more rest ...

woensdag 10 november 2010

visiting Prague (2)

english in green ...


onze tweede dag wordt een veel vermoeiendere dag dan dat we ingeschat hebben...het moois maakt veel goed ...

we have underestimated our second day...but the beauty makes up for it ...onze echte wandeling begint vanaf de Karelsbrug...

we started from the Karelsbridge...


er heerst een gezellig sfeertje, menig cratieveling stelt hier een kraampje op en er speelt een bandje jazz muziek...

there prevails a nice atmosphere, many creative people set a stall here and there's a band that plays jazz music...de brug dateert van de 14de eeuw en vanaf de 17de eeuw werden de standbeelden toegevoegd, de meesten zijn niet meer de originelen...maar er wordt gezegd, dat even de 'gouden hond' aanraken, je terug naar Praag brengt ... ik heb het maar niet gedaan, nog zoveel moois op mijn verlanglijstje :-) ...


the bridge dates from the 14th century and in the 17th century, the state added the statues, most are not the originals ... but they said that as you touch the "golden dog", will bring you back to Prague ... I didn't do it, there's so many beautiful things on my wish list :-) ...

onder de brug zijn er enkele winkeltjes...tussen de meer toeristische ontdek je ook af en toe origenelere exemplaren...

under the bridge, some touristic shops...good looking you find more original things ...


onder de brug door gaan we richting Kampa eiland...


under the bridge we go to Kampa Island...


ik ben meteen verkocht voor dit rustig stukje Praag...er is een park, het Kampa museum en een pleintje met restaurantjes en hotels ...

I like that quiet piece of Prague... trees, a museum and little restaurants and hotels ..

de kruipende baby's met hun grote hoofden doen me terug denken aan Beaufort...
en even je gsm opladen aan een elektriciteitspaal lijkt daar heel gewoon :-)

the baby's with the big hads reminds me Beaufort...
and connect your mobile phone on an electricity pole seems to be quite common :-)
en een stukje 'straatkunst'...

and a little piece of 'street art'....


het Kampa museum...

the Kampa museum...in de ingang een werk van Karel Malich

in the entree art from Karel Malich


en we bezochten de tentoonstelling van Ladislav Novak

and we visit the exposition from Ladislav Novak

halfweg onze tweede dag,tijd voor heerlijke honingcake met noten en verse gemberthee ...maar genoeg voor vandaag...de rest in volgende blogjes :-)

half past our second day, we take a break with delicious honey cake with nuts and fresh ginger tea...show you more later this week ...

dinsdag 9 november 2010

luilekker Leiden...

english in green...
en vandaag maak ik er in Leiden een luilekkerdagje van ...stapeltje tijdschriften, wat haken en vooral de voeten de lucht in, die hebben genoeg afgestapt de voorbije week... en ja dit zijn , handgebreide sokken, gekocht in Praag, maar dat zie je in één van de vervolgjes van Praag wel ... :-)

and yes, today it's a lazy day, my feets need rest and with a lot of magazines and a little croche I'll enjoy the day...Oh and this 're indeed handmade socks from Prague, follow my blog in the next days, to see all the beauty from Prague.... :-)

visiting Prague (1)

english in green...

het weekje Praag was een mooie ervaring...ik heb veel gezien, genoten, heel wat emoties en confrontaties ... te veel om in één blogje te verwerken...vandaar dat ik er deze week een vervolgje zal van maken..

the week in Prague was a beautiful experience ... I've seen a lot, enjoyed a lot of emotions and confrontation ... too much to handle in a blog ... that's why this week I'll continue ...

om 3h30 opstaan om de vlucht te halen...met piepoogjes begeven we ons naar Schiphol...maar het zicht boven de wolken , maakt veel goed :-)


wake-up at 3:30 to pick up the flight with tiny eyes ... we go to airport ... but the view over clouds, makes up for it :-)


de KLM zorgt voor een broodje gezond :-)

KLM provides a healthy sandwich :-)


we hebben een eenvoudig hotel gereserveerd net buiten de stadsdrukte en even een tukje doen alvorens de eerste indrukken op te doen is meer dan welkom...

we have reserved a simpel hotel on a quiet place and doing a nap before we go into the city is more than welcome ...
ik ben onmiddellijk betoverd door de mooie gevels ...
I'm fascintated by the beautiful facades...de metro wordt ons meest gebruikte vervoermiddel...en we belanden bij Mustek...wat ons naar het oude stadsgedeelte brengt ...

the metro is our most used vehicle ... and we take him to Mustek so we came in the old city ...de 'Astronomische klok'... is prachtig en op het volle uur gaan de luikjes open en komen er heiligen beeldjes tevoorschijn... boven in de toren wordt er dan telkens op de trompet geblazen...een spektakel op zich...

the "Astronomical Clock" ... is amazing and every full hour the shutters go open and holy statues come out ... top of the tower is then blown on the trumpet ... always a spectacle ... itself...
de legende gaat dat Hanus, de man die de laatste hand aan de klok legde, blind werd gemaakt zodat hij deze nergens kon nabouwen ...wat een dankbaarheid :-(

the legend saids that Hanus, the man who put the finishing touches on the clock, was made blind so he never could rebuild the clock... :-(mooie zonsondergang in de stad ...en we kunnen deze eerste dag afsluiten met een etentje op een terrasje ...het is weliswaar prachtig herfstweer...

beautiful sunset in the city ... and we can end our first day with a dinner on a terrace ... it is indeed beautiful autumn weather ...