dinsdag 27 juli 2010

Flickr favorites...
for the next weeks I was searching for a new technique to learn that I can do after my surgery... and this is what I'll learn : the peyote or ndebele technique ...

zondag 25 juli 2010

my weekend....

english in green
dit weekend waren we in Leiden en na het klussen in Gent waren we wel aan wat ont- moeten toe .... dus vrijdag gingen we de stad in, naar de kapper, verwenden we onszelf met 'hebbedingetjes' ik vooral met boeken , cd's die ik in een tweedehandswinkeltje en een reeks topjes die op mijn pyamabroeken passen voor als ik in het ziekenhuis ben... en we hadden het geluk om een heel gerieflijke knopenkast op de kop te tikken, heerlijk, want mijn collectie kralen wordt toch zeer uitgebreid en mijn knopenkast zit vrnl gevuld met oude knopen... nu heb ik weer 900 vakjes die gevuld kunnen worden :-))


This weekend we were in Leiden and after all the painting in Ghent, we were glad to do some 'de-must' .... So Friday we went into town, to the hairdresser, spoiled ourselves with "goodies" I especially books, CDs from a second hand shop and a range of tops for when I'm in hospital ... and we were very lucky to find a convenient button closet, great, because my collection of beads is still very wide and my own button closet's filled with old buttons ... now I have 900 boxes that can be filled :-))
zaterdag hadden we wat familie en vrienden uitgenodigd die nog niet op vakantie waren om met een picknick toch nog een beetje mijn verjaardag te vieren... aangezien Flutro in een flat woont, maar het geluk heeft beneden een heel park voor de deur te hebben hadden we aan plaats geen gebrek en de weergoden waren me gunstig gezind ;-) ...met quiches, salades , kaasjes en een lekker wijntje hadden we fijne namiddag en avond ...

Saturday we invited some family and friends who were not on holiday for a picnic, still a bit to celebrate my birthday ... since Flutro lives in an apartment, but has the luck to have a park downstairs, we have no shortage of space and the weather was favorable to me ;-) ... with quiches, salads, cheeses and a nice wine, we had a fine afternoon and evening ...Peep, Wil, Robert, Marieke, Alex en Wilma...

en zondag was een grijs dagje , ideaal om de uitgebreid te ontbijten de krantenstapel door te werken, sudoku's op te lossen en mijn blogje bij te werken...

and sunday was a grey day, but ideal for a long brunch and reading journals, doing sudoku's and working on my blog ...

mondaymoodboard

english in green

1.starrybluesky
2.leelabijou
3.piabarilejewelry
4.meltesem

vandaag ga ik naar Den Haag het Mauritshuis gaan bezoeken... het werk 'het meisje met de paarlen oorring' van Vermeer is iets wat ik al heel lang eens in 'real life' wil zien, ik zag al heel wat werken van hem maar dit nog niet en ik heb het boek gelezen, de film gezien en steeds blijft het verlangen dit werk te zien, te ervaren ... en aangezien er uitbreidingswerken aan het museum gebeuren, zal het werk voor een paar jaar uitgeleend worden aan andere musea....tijd dus om mijn wensen om te zetten in daden ... en als het weer wat meevalt , ga ik zeker wat 'buitensfeer ' opsnuiven ook :-)Today I go to visit the Mauritshuis in The Hague ... 'the girl with the pearl earring' by Vermeer is something I have longed to see once in real life, though I saw many of his works but not that one, I read the book, I saw the movie and still remains the desire to see the work, to feel it ... and since extension works to the museum happen, it will be loaned to other museums .... so time for my wish to turn into action ... and if the weather is beautiful, I'm sure that I'll see The Hague also on the outside :-)


preparations...

english in greensedert ik weet dat ik moet opgenomen worden voor een operatie aan mijn rug , ben ik mezelf aan het voorbereiden voor de 'stille dagen' ...dagen van revalidatie en rusten... nu moet ik zeggen dat voor zo'n 'creatieve duizendpoot ' als ik dat nu niet echt heel makkelijk is ...maar ergens geeft het ook voldoening naar dingen te zoeken die wel kunnen en niet afstompend zijn...dus ik heb al een verzameling boeken, kralen, haakgarens, papier, schepvormen, kleuren... heb zelf nieuwe patronen en kralen gezocht om de peyote en ndebele techniek aan te leren...dus eigenlijk denk ik is er genoeg kans op afwisseling ... maar groot was mijn verbazing toen ik donderdag net voor mijn vertrek naar Leiden de postbode zag met een pakje voor me : Sandra van zsazsazsu had me een 'revalidatiepakketje' toegestuurd ... oneindig lief !! en wat ben ik blij met de kralen :-) en ik doe zeker een poging eens al die 'verwen spulletjes' uit te proberen ...mag wel nu ik weer een jaartje ouder ben ;-)

since I know I should be included for an operation on my back, I am preparing myself for the 'quiet days' of rest and rehabilitation ... Now I have to say that it's not easy for such a 'creative-trades 'as I'm ... but somehow it also gives satisfaction to find things that're not dull but possible to do ... so I have a collection of books, beads, crochet yarn, paper, create shapes, colors ... I found new patterns and beads to learn the Peyote and Ndebele technique ... so actually I think there is enough potential for different activities... but great was my surprise when thursday just before my departure to Leiden, I saw the postman with a parcel for me: Sandra from zsazsazsu (link above)had sent me a "rehabilitation package" ... infinite love! and I am so happy with the beads :-) and I definitely try once all those 'spoil things' ... could be useful now I'm still a year older ;-)

woensdag 21 juli 2010

I'm 49 :-)

english in green


vandaag ben ik 49... voor mij een 'prettig 'getal...ik heb iets met het cijfer 7 en nu 7x7... het lijkt me een magisch getal :-)... ik heb het niet echt gevierd maar genoten van de dag zoals die zich aandiende iets wat ik steeds meer hoop te kunnen doen... en als ik terug blik heb ik nergens spijt van en als ik vooruit kijk, heb ik een hoop plannen en ideeën... ik voel me een bevoorrecht mens ...


Vandaag

wens ik je zoveel zomer toe
als een dag maar kan bevatten
al ben je onoplaasbaar moe
of juist niet af te matten
vandaag
wens ik je zoveel zomer toe
als in een dag wil passen
en als je vraagt waarom of hoe
laat dan vandaag je maar verrassen
tot hoeveel zomer er gaat in een dag
dat houdt geen maat
en is van geen gewicht
vertel me hoe je zomer zag
vanavond laat
en hoe het gaat
met jou
bij zo lang licht


Hermien Koen


today I'm 49 ... For me a 'nice' number ... I have something with the number 7 and now 7x7 ... it seems a magic number :-)... I have not really celebrated but enjoyed the day presented itself as something more I hope to do ... and when I look back, I regret nothing and if I look forward, I have a lot of plans and ideas ... I am a privileged woman ...

zondag 18 juli 2010

Monday moodboard


I'm still in the mood of redecoration... the kitchen will be finished this week ....oeffff ;-)
and af course I hope also on a few more inscriptions for my swap !! don't be afraid , just take the challenge and have fun !! :-)

my weekend ...

english in green...
vrijdag was het schilderwerk van het leefgedeelte af en zo was er 'enkel' nog wat vaatwerk af te wassen en te sorteren ...

at friday the painting work from the living part of the kitchen was finished, so we had 'only' to do the dishes ... :-)

zaterdag was ik uitgenodigd voor de vernisage van Patrick Van Craenenbroeck in Damme en Kaat Tilley verzorgde de inleiding ... ik hou van de werken van Patrick heel erg...het robuuste, strenge, autoritaire in prachtige getinte kleiwerken in tegenstelling met de zachtmoedige, open , vrolijkheid die hij zelf uitstraalt in levende lijve ... en ja Kaat haar kleding ...ik zou best een heel groot budget willen hebben om daar meer in te investeren ... kortom ik genoot en zoals dat met genieten gaat, je kan dat beter doen in goed gezelschap.. dus vroeg ik collega en vriendin M en Flutro mee...

Saturday I was invited to the vernisage from Patrick Van Craenenbroeck in Damme and Kaat Tilley provided the opening ... I love Patricks work ... very robust, strict, authoritarian in beautiful colored clay work in contrast with the gentle, open, joy which he conveys in real life ... Kaat her clothes and yes ... I would most like to have a very large budget to invest more in there ... In short, I enjoyed it and like we know , enjoying you can do better in good company .. So I invite colleague and friend M and Flutro ...


en Damme is een leuk plekje, dus ideaal om nog even een ommetje te maken ...

and Damme is beautiful place to go for a walk ...

en zondag nam ik deel aan een 'rommelmarktje'... en ik verkocht heel wat van mijn vintage knoopjes .... het was een druk maar gevarieerd en prettig weekend...

sunday I participated on a 'fleemarket' ...so I sold a lot of my vintage buttons... it was a busy but nice weekend ...

redecorating ... the kitchen...

english in green...


het blijft hier druk, nog net voor de operatie wou ik ook graag de keuken een likje nieuwe verf geven (ik vrees dat ik nadien toch echt even 'out' ben )...hoewel het 'maar' twee jaar geleden was , vond ik dat dat het plafond en de muren bovenaan toch heel wat 'zwarte vegen' vertoonden en dat gaf me net voldoende reden om weer wat levendigere kleuren te kiezen... en gelukkig was flutro van de partij om de 'lage stukjes' te doen ... :-)


I had the wish to repaint the kitchen before I go to the hospital ... only two years ago I've painted the kitchen, but with the open fire there's enough dust to give me the excuse to repaint in more vibrant colors... and fortunately Flutro was there to do the 'low things'...dit zijn de kleuren : oranje/geel, paars en groen (een stuk feller dan het hier toont )


those 're the colors , yellow/orange, purple and green (more vibrant than this picture)

het eetgedeelte is af ...het kookgedeelte komt de volgende dagen aan de beurt ... en zie 'Kamiel' kreeg een vriendje 'Juul' (blog ik later over)the part of the kitchen where we eat's finished, the part where we cook must be done in the next days ... and look 'Kamiel' 's got a new friend 'Juul'(I show you more about him later)...


en deze van Albert Einstein vind ik heel waar ...and this quote from Einstein is something I can understand very good ... it means that logic brings you straight from A to B , but imagination can bring you everywhere...en dit is één van mijn eerste investeringen in 'kunst' ..ik kocht dit werk van een Japanees kunstenaar toen ik 21 was ... ik vind het nog steeds mooi en hangt tegen de 'groene' muur ...and this is the first art work I bought... I was 21 and it's a work from a Japanese artist ... I still like it and it hangs on the green wall...

deze 'pentekening' zijn slechts enkele 'penseelstreken' ...heel mooi in hun eenvoud ...een werkje van een vriend /collega van jaren terug ...this is a work from a collegue /friend from years ago... it's very simpel...but beautiful... less is more here ...en dit is een pastelwerkje van mijn vader ...hij maakte het af toen hij al over de 90 was ...and this little pastel my father made when he'was above the 90...
en de 'servieskast' kreeg een grote beurt ...netjes geboend en all het serviesgoed weer eens afgewassen en gesorteerd ...

yes I like changing table ware and so we reorganised and cleaned all those ...
nu nog het kookgedeelte ...

now the last part ....dinsdag 13 juli 2010

Flickr favorites...

english in green1. darren lehane
2. ahmed
3. arbego
4. chrissie 64

dat water een belangrijk gegeven is , hoeft geen betoog ...ook niet dat we er zorgzaam moeten mee omspringen ...maar wist je dat water heel makkelijk 'trillingen 'opneemt en zo beïnvloedt wordt door positieve en/of negatieve gedachten ?... Masuro Emoto deed verschillende onderzoeken omtrent water...het merkwaardigste vond ik dat hij ontdekte dat waterkristallen zich anders, mooier vormden door de invloed van positieve en liefevolle boodschappen of muziek...zo kan je onder je kan water een papiertje leggen met liefdevolle woorden zoals: vreugde, liefde, dankbaarheid, zuiverheid, overvloed, vrede ... het water neemt die trilling op en je drinkt 'schoner ' water ... het tegenovergestelde is jammer genoeg ook waar, op plaatsen waar natuurrampen gebeuren , zal water de angst, het verdriet in zich opnemen ... drink dus nooit water in een boze gemoedstoestand, ook deze gaat in het water zitten ... dus als we met ons allen iets liefdevoller met water omgaan , plukken wij en onze omgeving daar zelf de vruchten van ...

that water is an important factor, we needn't to say ... that we must be careful to cope with also... but did you know that water is very easy to 'vibration' and so absorbs influences, positive or negative thoughts ?... Masuro Emoto (link above)did several studies on water ... the most remarkable I thought, he discovered that water crystals are different, better formed by the impact of positive and loving full messages or music ... so you can submit a paper with the words : loving words such as joy, love, gratitude, purity, abundance, peace under a glass water... which takes the water you drink and vibration on 'cleaner' water ... the opposite is unfortunately also true in places where natural disasters occur, the water will absorb the fear, sorrow ... never drink water in an angry mood, whether it goes in the water ... So if we all just loving conserving water, and we pick our own surroundings as the fruits of ...

more players on mitsy's blog

maandag 12 juli 2010

Monday moodboard

english in green...terwijl de regen wat afkoeling brengt , toch heerlijk nagenieten van de voorbije mooie dagen ...

zin in een uitdaging ? doe mee aan de 'internationale swap'...


while rain brings some coolness, yet relish the memory of those beautiful days... need a challenge ? participate on the 'international swap' (link above ...)


more moodboards on greets blog ...

vrijdag 9 juli 2010

I made ...

english in green

wie me kent, weet dat ik van experimentjes hou en als ik in Leiden ben, in Peep zijn atelier mag 'oefenen'... ik experimenteer daar de laatste tijd met zilveren lepels en vorken (links naar eerdere experimentjes )..zo wou ik een vriendin verrassen met een ring gemaakt uit een zilveren vork...
some of you know my sence for experimenting...lately I'm busy with spoons and forks (links obove)... so I wanted to surprise a friend with a ring from a fork...

de vorm aangeven waar de steen (hier een parelmoeren steen) in past... deze vork plooit en buigt niet zo makkelijk als je denkt :-)
indicate the form in which the rock (here a pearl stone) fits ... this fork folds and bends not as easy as you think :-)
de overige tanden afzagen....

saw the other fork tines away...

om te plooien, buigen moet de vork gewarmd worden tot die rood gloeit ...

to fold, bend the fork, he must be heated till glowing red ...

en dan het grootste werk, vijlen, schuren tot je geen vingers meer hebt ;-)...aan deze ring is meer dan acht uur geschuurd en gevijld ... tenslotte blijven vorken gebruiksvoorwerpen die gekrast en beschadigd zijn...

and then the hardest work, filing, sanding until you've no longer fingers ;-) ... this ring is more than eight hours sanded and filed ... finally forks stays utensils wich been damaged and scrachted..

dan nog even polijsten en de steen vast zetten... en dan een verrassingspakje maken... benieuwd naar wie ?

at last polishing the ring and tightening de stone... and then make a surprise packet ... curious about for whom? (link above)

experimenteren op zich was heel leuk maar veel leuker was de vreugde die ik er iemand kon mee schenken... :-)

experiment itself was fun but more fun was the joy that I could give with giving him away ... :-)shoe time ...

bargain time ...the time to buy new shoes...
what to choose ?? the fun green ones ? (I know I have already green shoes ) but they are so cute and comfortable... the more common purple shoes ?
I was in love with the green ones, even my mind was confused :-)...so I decide to buy both ... and when I'd to pay ..; Flutro offered me one pair ... :-))
if you like shoes like those go visit 'o'zon' ...they also have nice skirts, dresses ...

woensdag 7 juli 2010

redecorating...


english green
de afgelopen twee weken was ik druk in de weer met de verandering van mijn slaapkamer ...
schilderen, vloeren boenen, herschikken, opruimen... het was een hele karwij...mijn tempo aangepast aan mijn rug maakte dat het in mijn ogen allemaal in een 'slakkengengetje' ging ...maar nu ben ik best heel tevreden met het resultaat ...


the past to weeks I was bussy with redecorating my bedroom... it was a lot of work and with my back it felt sometimes like 'easy way' ...but now it's done I'm proud of the results ...
oude huizen hebben grote slaapkamers , dus heb ik het geluk van een grote slaaphoek en twee werktafels te hebben ...één voor de pc en één voor te priegelen met heel veel daglicht ... ik koos voor 'schelpwit' voor de muren omdat ik dan veel kan combineren met gekleurde dekbedden, wandtapijten of schilderijen ....

living in an old house I've the luck to have a large bedroom, so I can install two worktables, one for my pc and one for crafting, with a lot of daylight .... I choose for 'shell white' for the walls , so I can combinate with many colors of sheets, blankets and wall decoration...
de muurschildering van 'de elf van vertrouwen' was mijn personal touch toen ik hier kwam wonen en deze behield ik ...nog steeds vind ik het mooi en hoe gek ook, het geeft me kracht en vertrouwen dat : 'er niets op mijn pad komt dat ik niet aan kan ' ... de afbeelding is afkomstig uit het 'elfen orakel' en ik verzamel naast half-edelstenen gewone stenen die vrienden van overal ter wereld voor me meebrengen ....

the wall painting was my personal touch when I came live here...and still I find it beautiful... its the 'elf of confidence' from the 'elven cards' (link above) ... and for me it stand for the idea that there's is nothing on my path that I can't face ... and I also collect gemstones and other stones wich friends bring me from all over the world ...

maandag 5 juli 2010

Flickr favorites...1. matt
2. angela7dream
3. thegardecottagebnb
4. allardone


An Indian legend tells of a man who carried water to his village every day, in two large jars tied to the ends of a wooden pole, which he balanced on his back.One of the jars was older than the other, and had some small cracks; every time the man covered the distance to his house, half of the water was lost.
For two years, the man made the same journey. The younger jar was always very proud of its performance, safe in the knowledge that it was up to the mission it had been made for, while the other jar was mortified with shame at only fulfilling half of its allotted task, even though it knew that those cracks were the result of many years hard work.
It was so ashamed that one day, while the man got ready to fetch water from the well, it decided to speak to him:– I want to apologize, but because of the many years of service, you are only able to deliver half of my load, and quench half of the thirst which awaits you at your home.
The man smiled, and said:– When we return, observe carefully the path.
And so it did. And the jar noticed that, on its side, many flowers and plants grew.
– See how nature is more lovely on your side? – commented the man. – I always knew you were cracked, and decided to make use of this fact. I planted flowers and vegetables, and you have always watered them. I have picked many roses to decorate my house with, I have fed my children with lettuce, cabbage and onions. If you were not as you are, how could I have done that?
“All of us, at some point, grow old and start to acquire other qualities. We can always make the most of each one of these new qualities and obtain a good result.”

ik geloof dat in het leven alles gebeurt omdat het precies zo moet gebeuren, zo kunnen wij de personen worden die we 'zijn'... bomen en planten vragen zich ook niet af of ze in de juiste richting groeien, de natuur heeft een overgave die ik erg bewonder ...dus niet te veel afvragen waarom, maar leven vanuit een gevoel dat de dingen komen en wij het pad zo liefdevol mogelijk bewandelen... niet het 'doel' brengt ons geluk maar het pad er naar heen... Mitsy, ik sla hier veel 'quotes' door elkaar denk ik ... :-)) ...tja , ik en vrije gedachten en links leggen ... ;-)


I believe that everything happens because it must happen, so we can grow to the person we realy 'are'... nature never ask questions such as : why? is that good? nature 'is' whithout question and I think that's the way to walk your path...doing things with our hearts and it's not the target that counts, but the way to the target ... but I guess, I make a mix from several quotes ... ;-


and if you want a challenge ...participate my swap : don't think to much...just do it as it feels good for you ...

more players on mitsy's blog

Monday moodboard

english in greenik ben in een mood tussen veel energie om dingen te doen, vooral creatief in huis en tuin...en voldoende rust nemen voor mijn rug ...wat met dit weer in de tuin ook heerlijk kan....dus oranje en groen lijken me 'gepaste kleuren '...

zin om deel te nemen aan een internationale swap ?...ga een kijkje nemen en laat iets van je horen ...
I'm in a mood between much energy to do things at home and in the garden and take enough rest for my back...but in nice summer weather that is not so sad ...so I choose for orange and green ...
paricipate an international swap ?? go to the link above and enjoy :-))
other moodboards on greets blog

zondag 4 juli 2010

my weekend...after two weeks painting and redecorating it was time to spend the weekend more relaxed with Flutro and the kids...


so Iva came and we visit my father , Laura came with her new boyfriend and sunday we had beautiful weather and so we took breakfast in the garden and a BBQ in the evening ....

waking up slowely...


Iva in her swimmingpool...

BBQ time....

international swap...

english below ...


internationale swap:
voor wie ? voor alle creatieve zielen die zin hebben om deel te nemen om hun creativiteit met anderen te delen...
spelregels :
* kies uit onderstaande lijsten één kunstenaar en één schrijver/dichter
* geef twee onderwerpen op die je interesse wekken
* stuur me een mail ten laatste voor 21juli 2010 : cezanne_61@hotmail.com met vermelding 'intenationale swap'
* je krijgt ten laatste 1augustus 2010 een mail van mij met een adres van een deelnemer/deelneemster met haar voorkeuren ...je maakt iets binnen het thema : 'septembergevoelens' gelinkt aan de voorkeuren van de persoon die je toegestuurd krijgt
*het pakje moet ten laatste 30 augustus bij je swappartner in de bus vallen
* een link plaatsen op je blog naar deze swap (dit om zoveel mogelijk mensen te bereiken), indien je geen blog heb, mag mondelinge reklame ook ;-)
* en je mag je hier ook opgeven als volger van mijn blog (verplichtte volgers zijn geen echte volgers dus alleen als je je daar zelf prettig bij voelt )
*mocht je tegen 1augustus niets ontvangen hebben, mail me dan zo snel mogelijk...
kunstenaars / artists
* Escher
* Leonord Fini
* Frida Kahlo
* Van Gogh
* Modigliani
* Camille Claudel
* Munch
* Hundertwasser
* Monet
* Gaudi
Schrijvers/dichters /writers/poets
* Bart Moeyaert
* Edgar Allen Poe
* Pablo Neruda
* E.E.Cimmings
* Toon Tellegen
* Herman De Coninck
* Paulo Coelho
* Judith Herzberg
* Françoise Sagan
* Simone de Beauvoir

international swap:
for whom?
for all creative souls who would like to participate to share their creativity in approaching ...
Rules:
* Pick from the lists above an artist and a writer / poet
* Give two subjects that arouse your interest
* Send me an email at the latest 21juli 2010: cezanne_61@hotmail.com indicating 'international swap'
* You get the latest 1augustus 2010 a mail from me with an address of a participant / contestant with her/his preferences ... you make something within the theme: "September feelings" linked to the preferences of the person you get
* The packet must arrive on August 30th
* A link to your blog to this swap (this to reach as many people as possible), if you do not have a blog, make verbal advertising ;-)
* And if you want, become a follower of my blog (required followers are not real followers so only if you're comfortable with it yourself)
* If you have not received anything from me at 1augustus, mail me as soon as possible ...