woensdag 29 september 2010

intervieuw...

english in green...Vanessa vroeg me een poosje geleden voor een 'zuurstofintervieuwke'... het duurde even maar vorige week kreeg ik alles eindelijk bij elkaar en kon ik het haar doorsturen... het was voor mij ook verrijkend om te doen, even stil staan en onder woorden brengen wat er zoals leeft bij mij rond creativiteit ... en dit is het resultaat http://zuurstof.wordpress.com/2010/09/27/belgisch-creatief-interview-heritagedecouleurs/


Vanessa asked me a while ago for a little intervieuw about the person behind the creativity... it took a while but last week finally I got everything together and I could send her ... It was also rewarding for me to do, just stand still and put into words what living with creativity really means for me ... and the result you find in the link above (Iguess you can translate the page)

dinsdag 28 september 2010

October feelings...

english in green

the days 're grey and I need the warmth of colors, candle light and soft sweaters ....
that's the theme from my new earrings ...
now in my shop... I'll show more soon... ;-)

marathon...

english in green...


zondag stond Gent in het teken van 'de marathon'... het goede doel waar iedereen voor liep, was 'kinderen met hartafwijkingen'...meer dan 2000 deelnemers hadden zich ingeschreven om te lopen... niet allemaal de marathon hoor, je kon ook voor andere afstanden kiezen...


Sunday, there was in Ghent 'the marathon' ... charity to everyone ran, was "children with heart defects" ... more than 2000 participants had signed up to run ... not all of the marathon hearing, you could also opt for other distances ...Pascal, de man van mijn nicht, had zich ingeschreven voor de marathon... hij is al sedert hij een kind was een zwaar diabeet... maar met veel doorzetting, opvolging en regels, trainde hij zich klaar... zijn vriend Bart reed naast hem om hem tijdig van drankjes en zo te voorzien...

Pascal, the man of my cousin, had registered for the marathon ... he's been since he was a kid ... a severe diabetic but with much perseverance, and follow rules, he trained himself ready ... his friend Bart rode beside him, to provide drinks and so ...


ik kan alleen maar veel bewondering hebben, want ik had al na een uur recht staan, het gevoel de hele marathon gelopen te hebben :-( ... lijkt erop of mijn rug, helemaal nog niet in orde is ... dikke proficiat Pascal :-))

I can only admire, because I had already after one hour standing, the feeling that I ran the whole marathon :-( ... my back isn't healed at all ... Congratulations Pascal :-))

maandag 27 september 2010

Monday moodboard
english in green
1. raceytay
2. dearmachine
3. paperphine
4. petalmix

ik heb voor mezelf besloten, mijn Monday Moodboard uit te breiden over alle grenzen heen...
sorry Greet, maar misschien komt het door mijn lichamelijke beperkingen, maar ik heb behoefte aan ademruimte, aan tijd voor mezelf , aan zo min mogelijke beperkingen ...
dus ik ga er deze week voor , mijn intentie voor P, die een heel zware kankerintomende coctail krijgt, voorop....maar dan veel tijd voor momentjes voor mezelf, bezig zijn met stofjes, kralen en garens ... en lief zijn voor mijn lijfje die het zwaar te verduren heeft ... dus geen beperkingen , maar de zachte, zoete kracht van moeder aarde ...

I've decided for myself, my Monday Moodboard to extend across borders ...Greet sorry, but maybe it's because of my physical limitations, but I need breathing space, of time for myself, with as few restrictions as possible ...so I'm going this week, my intention for P, taking a very serious cancer Writing cocktail gets first .... but then a lot of time moments for myself, are working with fabrics, beads and yarns ... and love for my body that has suffering a lot the past week ... no restrictions, but the soft, sweet power of Mother Earth ...


donderdag 23 september 2010

time flies...english in green..maandag vertrok Laura heel vroeg in de ochtend voor haar eerste vaartrip van 2weken met de marine...richting Engeland ... ik hoop dat de zee een beetje kalm blijft ...


monday , early in the morning , Laura left for her first sailing trip : 2weeks with the navy ... to England ... I hope that she has a calm sea ...dinsdag moest ik 's morgens op controle, ik hoorde dat november nog geen optie zal zijn om weer aande slag te gaan... 's middags kwam collega, vriendin M op verjaardags- ,zieken- en vriendinnenbezoek... ze bracht me heerlijke druifjes uit haar tuin, amandelnoten van uit de tuin van haar Spaans huisje en een heel mooie vaas die ze zelf maakte ...heerlijk verwend dus :-)


tuesday morning I must go for a check, I heard that november will be no option to get started with work... in the afternoon was colleague, friend M on birthday-, friends- and hospital visit ... she spoiled me with delicious grapes from her garden, almond notes of the Spanish garden and a beautiful handmade vase ...:-)

woensdag mooi weer ...een dag om wat ramen te poetsen en in de tuin te zijn...in de namiddag kreeg ik een cranio sessie en zag ik P ...wednesday, we had lovely weather ... time to clean windows and to be in the garden a wile (I found more beautiful mushrooms)... in the afternoon I've got a cranio session from Rita and P was there for a healing ...
en vandaag kon ik eindelijk het 'zuurstofintervieuw' doorsturen , mijn wekelijkse inspuiting halen... en straks mag ik mijn voetjes onder de tafel schuiven bij mijn nicht... hmmmmm


and today I could finally send the 'oxygen interview' forward, my weekly injection ... and tonight a diner with my niece and sister, so I don't have to cook ...yummie !!

zondag 19 september 2010

my weekend...


english in green...mijn weekend stond grotendeels in het teken van Mabon, een natuurritueel dat staat voor viering en dankbaarheid van de oogst en het in balans zijn... we hadden het opgedragen aan P en tevens een intentie voor aarde-healing... het fijne is dat er een echte verbondenheid ontstaat met al-wat-is ...en dat je merkt dat hoe verschillend we soms ook lijken, er zoveel gemeenschappelijk is ....


my weekend was largely dominated by Mabon, a ritual that represents nature,celebration and gratitude of the harvest and the balance in anything ... we were assigned to P and we had also an intention for healing earth ... The good thing is that there arises a real connection with all-that-is ... and you notice how different we may seem, there is so much in common ....

we maken altijd kaartjes en een geschenkje ... ik maakte een grote tekening , die ik nadien verknip...zo krijgt elk een deel van de tekening ...

We always make cards and a gift ... I made a large drawing, which I subsequently cut ... so we have each a part of the drawing ...ik maaktje als geschenkje deze oorringen met paarse howliet en groene opaal...

as gift I made those earrings with purple howlite and green opale

en ik kreeg dit prachtige boekje gemaakt door Ellis ...

and this is what I receeved ... a handmade book made by Ellis....
Hilde is een kei in tuinieren, ze is tevens een imker en maakt honing en ze gaf me een takje druiven van uit haar tuin... klein en niet te zoet doordat we wat weinig zon hadden, maar toch heel erg yummie ...


Hilde is great in gardening, she is also a beekeeper and makes honey and she gave me a sprig of grapes from her garden ... small and not too sweet because we had some little sun, but still very yummie ...

nadien gingen we nog even heel kort langs bij P... het was fijn haar te zien...

after the ritual we visit P ...it feels good to see her for a short moment ...

en zondag was ik best moe ..iets te veel gedaan op zaterdag , dus het werd een rustig dagje ...met een beetje mozaïek voor mijn tafelblad ...

and Sunday I was pretty tired .. too much on Saturday, so it was a quiet day ... with a little table for my mosaic ..


it was a beautiful weekend ....

donderdag 16 september 2010

Next weekend Braderie...english in green...

het komende weekend is er een creatief marktje in Brugge ... vriendin Sandra van ZSAZSAZSU
staat er met haar mooie juwelen , dus zeker een bezoekje waard !!
next weekend there's in Bruges a market .... My friend Sandra will be there with her beautiful jewels...see what an amazing things she made from recycling materials ... (link above)
ook MEERVANVEER staat er ... en zij organiseert momenteel ook een give away...
dit is wat zij schenkt...
and Meervan veer will be there too... she organize a give away ... this pendant in glass...
(picture and link under)

ze beloven mooi weer ..dus allen daarheen !! Sandra en Veerle veel zon en succes !! ...en mocht ik de rit kunnen doen dan kom ik zondag ...

they give sunny weather so Sandra and Veerle , enjoy and I wish your both many sales !!

dinsdag 14 september 2010

Flickr favorites...

english in green....


dit is waar ik nu naar verlang : een rustige plek, kleuren die me energie geven en een beetje zon op mijn huid ... nog heel even buiten leven, alvorens weer in dikke truien te gaan wonen...

wishful thinking : a peaceful place, colors that give me energy and a little sun on my skin ... still lives just outside, before returning to live in thick sweaters ...

more players on mitsy's blog

maandag 13 september 2010

Monday moodboard


1. karramandi 2. viltalakim 3. karramandi 4. ArzuMusa

I'm in a mood to spoil myself with soaps, oils , music and candle light ...

maybe more moodboards on greets blog

my weekend...

english in green...

het weekend was een mengeling van mooie, creatieve en pijnlijke momenten... het versterkte heel erg mijn gevoel van in evenwicht met de stroom meevaren, al worden sommige dingen er nooit minder verdrietig om...

my weekend was a mix of beautiful, creative and painful moments ... it really reinforced my sense of balance with the tide, though some things will never be less sad ...nu ik minder mobiel ben, is de tuin meer dan ooit mijn plekje...jammer genoeg heeft ons klein landje al heel wat regendagen gehad, maar ook dit brengt mooie dingen mee...de tuin staat nu al vol paddestoelen :-)....

now that I'm less mobile, the garden is more than ever my place ... unfortunately, our small country has had many rainy days, but this brings good things with the garden ... now filled mushrooms :-) ....

mijn vriendin P bracht het droevige nieuws dat ze een ernstige vorm van kanker heeft ... al had ik het een tijdje die indruk,ik had zo erg gehoopt dat ik mis was ... P is diegene die me toen ik naar het ziekenhuis moest dit stukje gaf : een rugwervel van een vis, die ze eens vond op het strand, ze schreef er een genezingssymbool in... met haar vier ik de natuurfeesten en ze zit zo diep in mijn hart, dat ik haar een zielenzuster durf noemen...

my friend P brought the sad news that she has a serious form of cancer ... I had the impression for a while, but I had hoped so much that I was wrong ...
P is the one who gives me when I went to the hospital a piece of a spinal fish, she once found on the beach, she wrote a healing symbol ... I celebrate all the nature rituals with her and she's so deep in my heart, that I dare call her a soul sister ...
ik geloof in de kracht van liefde, licht en positief denken... dus brandde ik een kaarsje met mijn hele ziel opdat ze dit proces in kracht kan dragen met veel liefde rondom haar ....


I believe in the power of love, light and positive thinking ... So I was burning a candle with my whole soul so that she can support this process in her one force and tempo with much love around her ....
en na dagen en weken van nutteloze telefoons en papierwerk, had ik meer dan behoefte om weer te creëren....


and after days and weeks of useless phones and paperwork, I had more than a need to create things...de resultaten ziet u deze week in mijn shopje ...
het leven neemt soms rare sprongen, je kunt niet alles bepalen, maar we krijgen niets op ons pad wat we niet aankunnen...

the results you can find this week in my shop ...
Sometimes life takes strange jumps, you can not determine anything, but we get nothing in our path we can't handle ...

zondag 12 september 2010

re-use amuse...


english in green...
één van de dingen waar ik de afgelopen tijd mee bezig was, is het hergebruiken van materialen in mijn juweeltjes...
* De Medusa in elke vrouw : ik heb een oude munt met de afbeelding van Medusa van Goya op de ene zijde en de Mona Lisa op de andere zijde gecombineerd met een heel mooie agaat ...dit alles aan een zilveren ketting...
* Wees veilig waar je ook bent : de schelp combineerde ik met een mooie oude Engelse munt , de ene zijde heeft de queen als afbeelding , de andere een schip en met amazoniet (de steen om te reizen)...
* Zomerherinneringen : de oorringen zijn een combinatie van schelpen, glaskralen en unakiet...
binnenkort in mijn shopje ....


one of the things I was doing recently, the reuse of materials in my jewels ...
* The Medusa in each women : I have an old coin with the image of Medusa by Goya on one side and the Mona Lisa on the other side combined with a beautiful agate ... all this on a silver chain ...
* Be save wherever you go : I combined the shell with a beautiful old English coin, one side has the queen as an image, the other a ship and amazonite (the stone for travelling)...
* Souvenir d'été : The earrings are a combination of shells, glass beads and Unakite ...
soon in my shop ....

dinsdag 7 september 2010

I'm back :-)

english in greeneindelijk terug :-).... het lijkt een eeuwigheid dat ik er niet was , maar ik besef hoe kort de periode eigenlijk nog maar is ... de ziekenhuisopname, de operatie en het langzaamaan opbouwen van herstel ... een hele ervaring, confrontatie ...maar ik leer ...en wat ???

finally back :-).... it seems an eternity that I was'nt here, but I realize how short the period was really ... hospitalization, surgery and recovery slowly building ... a whole experience, confrontation ... but I am learning ... and what??

* ik leer vooral dat niets evident is , zelfs de 'gewone bewegingen' niet ...ik kan een hele hoop handelingen nog niet ...zo is douchen een hele karwei, laat staan een bad nemen...iets onder uit een kast nemen is uit den boze en was in de machine stoppen een hele klus, sokken aantrekken heb ik hulp voor nodig en ik ben dankbaar voor mijn teenslippers ,al wordt het koud aan mijn voeten :-( ... tillen mag niet en bukken kan ik amper ...als ik iets laat vallen, laveer ik op één been als een flamingo en buig dan diep voorover tot ik net met mijn vingertoppen het object kan nemen...


* I'm especially learning that nothing is obvious, even the 'normal movements' not ... I can't do a lot of things yet ... so showering's a whole job, a bath is realy a golden moment... taking something out under a cabinet is not possible, to do the laundry is a big job, to put on a pair of socks I need help, and I am thankful for my slippers, though it is cold on my feet :-( ... only if I drop something, I balance on one leg like a flamingo and then bending deeply forward until I can take the object with my fingertips ...

*ik leef in het nu ... ik weet niet wat morgen komt en in hoeverre mijn been en voet weer gevoel krijgen en of ik nog full-time kan werken ooit ... ik weet ook niet of ik na even een boodschap doe de rest van de dag nog iets anders kan doen, soms lijkt al mijn energie te zitten in een half uur strijken of even naar de supermarkt ...

* I live in the moment ... I do not know what comes tomorrow and if my feet and leg will feel normal again, even if I can work full time ever ... I also don't know if I get to the market for food, I'll be able to do something else that day, sometimes it seems like all my energy is spent in half an hour ironing ...

*ik kies heel selectief wat ik echt wil...zoveel dingen worden bijkomstig ...ik kan me echt niet druk maken dat ik niet en de kast in orde krijg en kan stofzuigen... een prettig moment met vrienden, sluit soms alle andere bezigheden uit maar ik geniet er dan ook erg van, dus dan maar geen klusjes die dag ...


* I choose very selective what I really want ... so many things are secondary ... I can't really worry that I don't get the closet in order and can't vacuum ... a pleasant time with friends excludes any other thing that day, but I really enjoy and need that too, so then no chores that day ...

*ik weet dat elke beperking niet blijvend is , ik leer in het oefenen en heb veel geduld met mezelf en probeer heel liefdevol te zijn voor mezelf ...vooral niet boos worden om wat niet lukt ...

* I know that any restriction is not permanent, I'm learning in practice and have patience with myself and try to be very loving to myself ... especially being not angry about what doesn't work ...

*dagen waarin alles tegen lijkt te gaan : ik breek een flesje olie, moet zeven gesprekken doen om te horen dat mijn uitkeringspapieren nog niet in orde zijn en het brood is net op als ik niet naar de bakker kan... ik relativeer en besef dat de wereld niet vergaat...


* Days where everything seems to go against, I break a bottle of oil, must do seven conversations to hear that my allowance papers 're not in order and the bread was just finished and I can't go to the bakery ... and I realize that the world doesn't decay ...

*en ik groei in vertrouwen: ik weet dat ik niets krijg wat ik niet aankan... alles heeft een reden en als ik geloof in mezelf kom ik er wel en beland ik precies daar waar ik moet zijn... ik moet niet alles in één keer kunnen en perfectie hoeft niet ...het is goed zoals het is, nu .... :-)

* and I grow in confidence: I know I do not get what I can not handle ... everything has a reason and when I believe in myself I ended up exactly where I need to ... I should not do everything at once and perfection isn't necessary ... it is good as it is now .... :-)

maar ik ben terug , in kleine stappen en heb een hoop nieuwe dingen te vertellen, te tonen...dus ik hoop elke dag wat energie te vrijwaren ...


but I'm back in small steps and have a lot of new things to tell, to show ... so I hope every day to preserve some energy ...