zondag 12 september 2010

re-use amuse...


english in green...
één van de dingen waar ik de afgelopen tijd mee bezig was, is het hergebruiken van materialen in mijn juweeltjes...
* De Medusa in elke vrouw : ik heb een oude munt met de afbeelding van Medusa van Goya op de ene zijde en de Mona Lisa op de andere zijde gecombineerd met een heel mooie agaat ...dit alles aan een zilveren ketting...
* Wees veilig waar je ook bent : de schelp combineerde ik met een mooie oude Engelse munt , de ene zijde heeft de queen als afbeelding , de andere een schip en met amazoniet (de steen om te reizen)...
* Zomerherinneringen : de oorringen zijn een combinatie van schelpen, glaskralen en unakiet...
binnenkort in mijn shopje ....


one of the things I was doing recently, the reuse of materials in my jewels ...
* The Medusa in each women : I have an old coin with the image of Medusa by Goya on one side and the Mona Lisa on the other side combined with a beautiful agate ... all this on a silver chain ...
* Be save wherever you go : I combined the shell with a beautiful old English coin, one side has the queen as an image, the other a ship and amazonite (the stone for travelling)...
* Souvenir d'été : The earrings are a combination of shells, glass beads and Unakite ...
soon in my shop ....

1 opmerking: