maandag 13 september 2010

my weekend...

english in green...

het weekend was een mengeling van mooie, creatieve en pijnlijke momenten... het versterkte heel erg mijn gevoel van in evenwicht met de stroom meevaren, al worden sommige dingen er nooit minder verdrietig om...

my weekend was a mix of beautiful, creative and painful moments ... it really reinforced my sense of balance with the tide, though some things will never be less sad ...nu ik minder mobiel ben, is de tuin meer dan ooit mijn plekje...jammer genoeg heeft ons klein landje al heel wat regendagen gehad, maar ook dit brengt mooie dingen mee...de tuin staat nu al vol paddestoelen :-)....

now that I'm less mobile, the garden is more than ever my place ... unfortunately, our small country has had many rainy days, but this brings good things with the garden ... now filled mushrooms :-) ....

mijn vriendin P bracht het droevige nieuws dat ze een ernstige vorm van kanker heeft ... al had ik het een tijdje die indruk,ik had zo erg gehoopt dat ik mis was ... P is diegene die me toen ik naar het ziekenhuis moest dit stukje gaf : een rugwervel van een vis, die ze eens vond op het strand, ze schreef er een genezingssymbool in... met haar vier ik de natuurfeesten en ze zit zo diep in mijn hart, dat ik haar een zielenzuster durf noemen...

my friend P brought the sad news that she has a serious form of cancer ... I had the impression for a while, but I had hoped so much that I was wrong ...
P is the one who gives me when I went to the hospital a piece of a spinal fish, she once found on the beach, she wrote a healing symbol ... I celebrate all the nature rituals with her and she's so deep in my heart, that I dare call her a soul sister ...
ik geloof in de kracht van liefde, licht en positief denken... dus brandde ik een kaarsje met mijn hele ziel opdat ze dit proces in kracht kan dragen met veel liefde rondom haar ....


I believe in the power of love, light and positive thinking ... So I was burning a candle with my whole soul so that she can support this process in her one force and tempo with much love around her ....
en na dagen en weken van nutteloze telefoons en papierwerk, had ik meer dan behoefte om weer te creƫren....


and after days and weeks of useless phones and paperwork, I had more than a need to create things...de resultaten ziet u deze week in mijn shopje ...
het leven neemt soms rare sprongen, je kunt niet alles bepalen, maar we krijgen niets op ons pad wat we niet aankunnen...

the results you can find this week in my shop ...
Sometimes life takes strange jumps, you can not determine anything, but we get nothing in our path we can't handle ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten