zaterdag 8 juni 2013

life changes...

english in green ....
dat ons leven steeds veranderingen kent is een gegeven... sommigen zouden we willen uitwissen...maar ik ben toch ook vaak dankbaar voor de mooie momenten die uit zoveel droefheid ontstaan zijn ...zo is kleine Iva meer dan ooit deel van onze dagelijkse routine ... op schooldagen staan Flutro of ik om 15h20 aan de schoolpoort en word ik ineens 25 jaar terug in de tijd gegooid...

every life has his changes and that´s quiet normal... some of them we wish they´re never happened...but even then they´re moments that you´re grateful for the beautiful things growned out of sadness...

zo worden boodschapjes doen, onderbroken door even langs de speeltuin gaan ...

so we stop often at the playground while we´re shopping ....

veranderden onze vakantieplannen van drie weken Zweden in drie eigen stad ....maar genoten we een heerlijk lang weekend met Flutro´s zus en zwager ....

so our vacantion destination becames ´at home ´in stead of three weeks Sweden....but we ´d a wonderful weekend with Flutro´s sister and her husband who visited us ....

een boottochtje doet je je  eigen stad weer even net iets anders zien ....

and a boat trip in your own city makes that you always see things with new eyes ....
graanhuisjes op de graslei....
onze oude post heeft naast de staatshoofden ook een prachtige engel ....

ths old post office has beside the prime ministers also a beautiful angel ....
ja en ´manneke pis ´staat niet enkel in  Brussel ....

and yes we ´ve our own ´manneke pis´.....

ook Keizer Karels uitspatting werden vorm gegeven ....

and we could see the exceses of Keizer Karel in different statues....


en natuurlijk waren we niet de enige die van de tot nog toe zeldzame zonnestraaltjes genoten ....

and of course we weren´t the only ones who enjoyed the rare moments of sun till now ...


ook de vleeshallen waren een bezoekje waard ....

we visited also the meat halls ....
waar ook prachtige kindertekeningen te zien waren ....

where we saw also those beautiful drawings of children ....
en St Baafs waar we naast het bewonderen van het Lam Gods , ook prachtige glasramen zagen .... ik blijf mijn eigen stad toch ook echt mooi vinden ...

and the ST Bavo cathedral , were beside the Lam Gods we also saw beautiful glass windows....yes , afther all those years I still love my own city ....