dinsdag 27 april 2010

Flickr favorites...
I've a busy week ...from wensday till sunday I've to work 50h and I've a to do a lot of paperworks, cleaning... and of course I need some time to do creative things... so I choose for the energy of the orange colors... I believe it will help....


more on mitsy's blog

maandag 26 april 2010

Monday moodboardlately I've been bussy with recycling...so I choose in this context items...
and this is my way to recycling thing into other things...
teaspoons and keys...more on greets blog

donderdag 22 april 2010

re-use amuse


re-use amuse of hoe het leven van twee zilveren theelepeltjes kan veranderen...
het was weer eens tijd voor een middagje experimenteren bij Peep...
ik had al een poosje in mijn hoofd om iets te doen met zilveren lepeltjes en vorken, daarvoor
had ik rond gekeken op de vlooienmarktjes en kringloopwinkels... (ik wou de koffer die ik nog heb, niet onvolledig maken)
Flutro had ook wel wat exemplaren liggen uit de erfenis van zijn moeder, maar ook daar wou ik de setjes niet van beschadigen... doch, hij had ook twee heel mooie lepeltjes... de heftjes waren heel mooi bewerkt...ik besloot dat als ik de heftjes zou kunnen recuperen voor oorringen ik dan met de rest zou experimenteren voor een ring...
en hier is het resultaat : twee mooie hangers met gefaceteerde jade en twee totaal verschillende ringen, bij de ene werd het shepgedeelte plat gehamerd en bleef het een strak geheel met een felgroene howliet... de andere werd zo veel mogelijk intact gehouden en kreeg zilveren bolletjes erin verwerkt ...
het was en fijne middag en ik ben reuze blij met het resultaat :-)

re-use and amuse, or how the lives of two silver teaspoons can change ...
it was about time for an afternoon experimenting with Peep ...I had a while in my head to do something with silver spoons and forks, therefor I looked around at the flea markets and charity shops ... (I still have the suitcase but I didn't want to make them incompletely)Flutro had some specimens from the legacy of his mother, but also I did'nt wanted to make the sets incomplete... but he also had two beautiful spoons ... they modified beautiful ... I decided if I could recover a part for earrings I would experiment with the rest for a ring ...and here's the result: two beautiful pendants with faceted jade and two totally different rings, one's hammered flat and remained a tight whole with a bright green howlite ... the other was kept intact as possible, cattle and got silver in it rolls processed ... it was a fine afternoon and I am very happy with the result :-)

dinsdag 20 april 2010

Flickr favorites...the beautiful about learning is, nobody can take it away from you...

B.B.King


als ik om me heen kijk en de chaos aanschouw op wereldvlak dan bedenk ik dat het tijd is,
dat we met onze lessen iets doen... misschien is de belangrijkste les dat wij niets kunnen controleren... we verzekeren ons tegen van alles en nog wat, we willen dingen in de hand houden...dit meestal vanuit een onzekerheid, angst, een niet vertrouwen... maar steeds meer leert het universum ons, dat er vanuit angst niets te controleren valt...laten we vanuit een vertrouwen leven en geloven dat alles gebeurt om een reden, het doet er niet toe welke, maar vertrouwen dat die voor ons op dat ogenblik nodig is ...en vanuit dit vertrouwen komt na elke harde winter weer een mooie nieuwe lente ...
en geloof me , ik heb veel harde winters doorstaan...


when I look around and behold the chaos on the world stage then I think it's time,that we do something with what we learned... Perhaps the most important lesson is, that we can not control ... We insure ourselves against all kinds of things, we want things under control ... this is usually from one uncertainty, fear, trust no one ... but increasingly the universe teaches us that there is nothing to fear from ... let's check is from a living trust and believe that everything happens for a reason, it does not matter what, but trust that for us at that time needed ... and from that confidence comes after every hard winter weather a beautiful spring ...
and believe me, I've endured many hard winters ...

more on misty's blog

maandag 19 april 2010

Monday moodboard

de voorbije mooie dagen geven toch dat heerlijke lentegevoel ... wekt verlangen naar speelse spulletjes...

1. JKphotograpy 2. Nafsika 3. Tongbaitatong 4. Leelabijou


the last beautiful spring days give you that wonderful feeling ... arouses desire for fun stuff ...

more on greet's blog

my weekend...englisch below each dutch part...

ik ben niet diegene die graag dingen vooraf vast legt of mijn weekends overvol plan... meestal hou ik graag die ruimte vrij om in te vullen met wat zich aandient ... maar heel af en toe, zijn er dingen die je een beetje moet inplannen en hopen dat je ze op het moment ook nog kan waar maken en fijn vinden....
het voorbije weekend was er zo eentje ... en gelukkig was ik niet te erg 'hink, stap , sprong' en heb ik ontzettend genoten...
vrijdagavond hadden we een concertje van Moya Brennan ... genoten van de heerlijks muziek, schitterende muzikanten en kleinschaligheid van het concert...
I'm not one of those who likes a full schedule, or plan my weekends packed ... I usually like to keep some space to fill the weekend with whatever comes up ... but very occasionally there are things you should schedule a bit and hope they are, you can actually live up to and like it ....Last weekend was like that ... and fortunately I was not too bad 'triple, step, jump "and I really enjoyed ...Friday night we had a concert of Moya Brennan ... enjoyed the wonderful music, wonderful musicians and small size of the concert
zaterdag was er vliegerfeest... heerlijk weer... een groepje, hoofzakelijk mannen, die samen komen en hun zelfgebouwde vliegers oplaten... het mooie eraan is het groepgevoel onder die mannen, het uitwisselen van informatie en nieuwe vondsten, hun trots op elke exemplaar die ze tot een goed einde brengen... op de middelste foto's zie je een handbeschilderde vlieger van iemand die zich vooral bezig houdt met japanse technieken en de vlinder is gemaakt door een canadese kunstenaar in quilttechnieken... en de heen- en terugrit werden we vergezeld door de heerlijke geuren van de kleurrijke 'bollenroute'...


Saturday was a kite festival ... great weather ... a group, mainly men, who come together and build their own kite ... The nice thing is the team spirit among the men, sharing information and new techniques, their pride in every instance that they have made a good flying kite ... The middle photo shows a hand-painted kite of a person who is mainly dealing with Japanese techniques and the butterfly was made by a Canadian artist in quilting techniques ... on the trip home we were accompanied by the delicious smells of the colorful 'bollenroute' ...en zondag hadden we een lekkere luie dag gepland... maar het mooie weer nodigde ons toch uit om even een frisse neus te halen, tussen het uitgebreide ontbijt, het lezen van tijdschriften door... een ommetje in het nabije reigerbos, gaf ons het heerlijke schouwspel, van reigers die hun jongen aan het voederen waren...


and Sunday we had a nice lazy day planned ... but the beautiful weather invited us out to take a breath of fresh air, between the extended breakfast, reading magazines ... a stroll in the nearby 'reigerbos' gave us the delicious spectacle of herons that were feeding their young ...

dinsdag 13 april 2010

back in the running...

ja .... de tweede infiltratie is gebeurd en vandaag iets minder hink, stap, sprong ...al is de oorspronkelijke pijn nog niet verdwenen...maar hopelijk blijft de uitstralingspijn weg en kan ik weer een beetje mee in de running... alvast maar weer aan de slag met kralen, koper en zilver ...
spoedig in mijn shopje...

after my second infiltration back to work on crafts with beads, copper and silver... soon in my shop...

zaterdag 3 april 2010

happy easter


Anita Franken


wij bereizen de hele wereld met onze gedachten en vinden nergens iemand zo kostbaar als wijzelf. laat, omdat eenieder zich zo kostbaar acht, wie zichzelf respecteert, geen enkel wezen kwetsen.


Samyutta Nikaya


enjoy this weekend with the ones you love and send love to all those who live in pain....

http://www.youtube.com/watch?v=wfrpbW86gOU&feature=related
donderdag 1 april 2010

om even bij stil te staan...


In love, no one can harm anyone else; we are each of us responsible for our own feelings and cannot blame others for what we feel. That is the true experience of freedom: having the most important thing in the world without owning it. (paulo Coelho : elf minuten)

om even bij stil te staan : we zijn verantwoordelijk voor alles wat we voelen, voor alles wat we toelaten ... eerst dacht ik : 'wat een zware klus' en nu na een poos , glimlach ik... ik relativeer, kruip niet meer in de emotie, ik kijk er naar , maar ben niet meer de emotie ... en ja dat geeft een glimlach... ben ik wijzer ? ben ik sterker ? ik weet het niet , het maakt ook niet uit... gewoon prettig te zien dat ik een mens ben in groei, niet wetende hoe of wat het wordt, maar wel verrast door elke wending waar ik me dan weer laat op meedrijven... een stuk makkelijker om op die manier van het uitzicht te genieten, de emoties toe te laten, ze te aanschouwen maar ze ook weer los te laten...