dinsdag 28 september 2010

marathon...

english in green...


zondag stond Gent in het teken van 'de marathon'... het goede doel waar iedereen voor liep, was 'kinderen met hartafwijkingen'...meer dan 2000 deelnemers hadden zich ingeschreven om te lopen... niet allemaal de marathon hoor, je kon ook voor andere afstanden kiezen...


Sunday, there was in Ghent 'the marathon' ... charity to everyone ran, was "children with heart defects" ... more than 2000 participants had signed up to run ... not all of the marathon hearing, you could also opt for other distances ...Pascal, de man van mijn nicht, had zich ingeschreven voor de marathon... hij is al sedert hij een kind was een zwaar diabeet... maar met veel doorzetting, opvolging en regels, trainde hij zich klaar... zijn vriend Bart reed naast hem om hem tijdig van drankjes en zo te voorzien...

Pascal, the man of my cousin, had registered for the marathon ... he's been since he was a kid ... a severe diabetic but with much perseverance, and follow rules, he trained himself ready ... his friend Bart rode beside him, to provide drinks and so ...


ik kan alleen maar veel bewondering hebben, want ik had al na een uur recht staan, het gevoel de hele marathon gelopen te hebben :-( ... lijkt erop of mijn rug, helemaal nog niet in orde is ... dikke proficiat Pascal :-))

I can only admire, because I had already after one hour standing, the feeling that I ran the whole marathon :-( ... my back isn't healed at all ... Congratulations Pascal :-))

1 opmerking: