woensdag 10 november 2010

visiting Prague (2)

english in green ...


onze tweede dag wordt een veel vermoeiendere dag dan dat we ingeschat hebben...het moois maakt veel goed ...

we have underestimated our second day...but the beauty makes up for it ...onze echte wandeling begint vanaf de Karelsbrug...

we started from the Karelsbridge...


er heerst een gezellig sfeertje, menig cratieveling stelt hier een kraampje op en er speelt een bandje jazz muziek...

there prevails a nice atmosphere, many creative people set a stall here and there's a band that plays jazz music...de brug dateert van de 14de eeuw en vanaf de 17de eeuw werden de standbeelden toegevoegd, de meesten zijn niet meer de originelen...maar er wordt gezegd, dat even de 'gouden hond' aanraken, je terug naar Praag brengt ... ik heb het maar niet gedaan, nog zoveel moois op mijn verlanglijstje :-) ...


the bridge dates from the 14th century and in the 17th century, the state added the statues, most are not the originals ... but they said that as you touch the "golden dog", will bring you back to Prague ... I didn't do it, there's so many beautiful things on my wish list :-) ...

onder de brug zijn er enkele winkeltjes...tussen de meer toeristische ontdek je ook af en toe origenelere exemplaren...

under the bridge, some touristic shops...good looking you find more original things ...


onder de brug door gaan we richting Kampa eiland...


under the bridge we go to Kampa Island...


ik ben meteen verkocht voor dit rustig stukje Praag...er is een park, het Kampa museum en een pleintje met restaurantjes en hotels ...

I like that quiet piece of Prague... trees, a museum and little restaurants and hotels ..

de kruipende baby's met hun grote hoofden doen me terug denken aan Beaufort...
en even je gsm opladen aan een elektriciteitspaal lijkt daar heel gewoon :-)

the baby's with the big hads reminds me Beaufort...
and connect your mobile phone on an electricity pole seems to be quite common :-)
en een stukje 'straatkunst'...

and a little piece of 'street art'....


het Kampa museum...

the Kampa museum...in de ingang een werk van Karel Malich

in the entree art from Karel Malich


en we bezochten de tentoonstelling van Ladislav Novak

and we visit the exposition from Ladislav Novak

halfweg onze tweede dag,tijd voor heerlijke honingcake met noten en verse gemberthee ...maar genoeg voor vandaag...de rest in volgende blogjes :-)

half past our second day, we take a break with delicious honey cake with nuts and fresh ginger tea...show you more later this week ...

1 opmerking: