dinsdag 26 oktober 2010

Flickr favorites...

english in green...

1. artsyevie 2. christine brallier 3. countrydreaming 4. tina negus

ik koos voor het thema bomen...enerzijds om het project van Frances te steunen, want wat is er mooier dan om mee te helpen de positieve droom van iemand te laten uitkomen...vooral als de droom jou zo ligt ... :-)... ik heb iets met bomen, vind ze mooi, krachtig , kwetsbaar, beschermend, soms een beetje beangstigend tijdens stormen, zacht, vertederend, in groep of in hun eentje , ze staan daar ,...ze groeien in alle vertrouwen dat het goed is zoals het is... je voelt hen in al hun zijn... ik ben dan ook heel gelukkig in mijn tuintje omringd te zijn door heel wat kleurenpracht van hen... als er iets is wat ik eens zou willen zijn, dan denk ik dat het een boom is ... dus ik hoop dat Frances slaagt, steun met wat je kan ...vele kleintjes maken één groot ...ik wou deze maand eigenlijk drie films zien in de bioskoop, maar ik heb ongeveer het bedrag van drie bioskoopkaartjes geschonken... die films komen wel eens ...en het projekt is nu ...en ik hoop dat elk van jullie ook iets wil schenken...in naam van Frances bedankt !


I chose the theme of trees ... first to support the project of Frances (link above), what is more beautiful than to help someone's positive dream come true ... especially if the dream is so you ... :-)... I have something with trees, think they are beautiful, powerful, vulnerable, protective, sometimes a little scary during storms, gentle, endearing, in groups or by themselves, they are there ... they grow in confidence that it is good as it is ... feel they come into his ... I'm very happy in my little garden surrounded by many colors of them ... if there is anything I would agree, then I think it is a tree ... so I hope Frances passes, aid to what you can do ... I wanted to see this month actually three movies in the cinema, but I have about the amount of three cinema tickets donated ... thpse films can wait... and the project is nearly finished ... and I hope each of you wants to give something in the name of Frances ... thanks!

1 opmerking: