maandag 4 oktober 2010

a sunday in Antwerp...

english in green...
nu ik de laatste periode toch vrij vaak bezig was met 'papier' en de komende twee jaar kalligrafieles volg om mijn workshops die ik reeds volgde te vervolmaken, vond ik een bezoekje aan ' het boek in zijn hemd ' wel in de context passen ... Flutro wou wel rijden (want dat is voor mij toch nog niet voor de hand liggend ) en we hadden het geluk dat het een heel mooie oktoberdag was ...


Now that I was working quite often last time with paper and that I'll follow the next two years calligraphy courses, I found a visit to 'the book in his shirt' a good idea .. . Flutro wanted to drive (because for me that isn't still obvious) and we were lucky that it was a beautiful October day ...

een Japanner had een standje waar hij de techniek van papier opgieten toonde met zijn eigen gebouwde gietraampjes ... hij had ook heel leuke stempels met de tekens van de Chinese dierenriem...Flutro en ik , zijn beiden in het jaar van de buffel/os of volgens deze Japanner het jaar van de koe geboren...dus kocht ik daar een stempeltje van ...


a Japanese man had a booth where he demonstrated the technique of paper making with his own built molding frames... He also has stamps with the signs of the Chinese zodiac ... Flutro and I are both born in the year of the ox ... so I bought a stamp of it...


verder standjes met kalligrafie- en boekbind-materiaal, mooie werken, middeleeuws inbinden, papier maché...


further booths with calligraphy and bookbinding materials, fine paper art, medieval bookbinding, paper mache ...
'boek in zijn hemd 'ging gepaard met een wijkfeest in een Joodse buurt... een rommelmarktje, volksliedjes, reuze poppen en de typische klederdracht van de Joden hoorden daar dus ook bij... met zulk mooi weer was het puur genieten ...'book in his shirt "was accompanied by a party near a Jewish neighborhood ... a flee market, folk songs, giant puppets and the typical dress of the Jews belongs to the festival... with such nice weather, it was pure enjoyment ...

1 opmerking: