zondag 12 december 2010

and curious what was in my surprise ???

english in green....en wat zat er nu in mijn pakjes van de Sint ?
what was inside the surprises ?een lamp voor op mijn slaapkamer en ook nog een lamp voor op mijn werktafeltje...

this white lamp for my bedroom and also a lamp for on my worktable...en omdat de Sint weet dat ik nu kalligrafieles volg kreeg ik deze mooie gekleurde inktjes, papier en penselen...

and of course the 'Sint' knows about my calligraphy classes and so he gives me those beautiful colors of ink, black paper and pencils... :-)

ik denk dat ik komend jaar ook maar probeer 'zoet'te zijn ;-)

I guess next year I'll try again to be a 'good girl' ;-)

1 opmerking: