vrijdag 15 november 2013

plisseren van zijde (2)

english in green ...




deze begon ik van een grote sjaal ponge 5 die ik dubbel stikte, daarna werd deze in verlopende tinten van geel naar groen geverfd... de lange zijkanten kregen nadien nog een bronzen tintje , maar dat zie je niet hier op de foto...het gele en groen was nog niet gefixeerd ...

this one I started rom a large scarf, that I sew double and painted in shades from yellow till green ...later I give the long sides a bronze colour...the yellow and green wasn´t fixed ...




de sjaal werd losjes gerimpeld met de hand en los samengebonden met een touwtje...daarna werd er een paarse tinten op het middelste gedeelte aangbracht met een borstel ...zo werd hij in krantenpapier ingewikkeld en de bedoeling ervan is dat hij in de snelkoker ging, bij gebrek aan een snelkoker, deed ik hem in mijn stoomkoker , ik dekte de bovenkant wel af met plastiekfolie...ik wist niet wat het zou worden ...

I pleated the scarf by hand and tied it up with yarn... then it was ment to fix with heat ...I used my steam cooker because it was the only thing I had ... wrickeld it into newspaper and it was weating for the surprise ...





de sjaal kreeg een heel andere kleurnuance ... het groene verdween bijna helemaal ...vermoedelijk door 
de aanraking met water die dan ook de andere kleuren wegduwde en weer andere mengingen gaf ...

the scarf developed into total different colors ... the green disappear nearly complete ... I guess because the contact with water ... but this gived also new colours ...





hoe meer je kijkt , hoe meer verschillende kleuren en tinten je ontdekt ...

the more you look , the more you`lle discover new colours and shades ...




ook valt de krinkeling van de zijde best mee ...

even the pleates still stays in ...




ik denk dat ik er nog eens eentje maak waarvan ik de onderste verflaag wel fixeer om het verschil te zien ...

I´ll try another one where I´ll fixed the first paints , to see what that gives ...


5 opmerkingen: