vrijdag 14 februari 2014

happy valentine ...

english in green ...







ik geloof dat liefde overal te vinden is...

I believe you can find love anywhere ...






dat het vaak in een klein hoekje schuilt ...


that´s hidden  mostly in a little corner ...




het niet altijd te beschrijven is .... maar het er gewoon is en dat je het dan wel weet ...

you can´t describe it always ...but when it´s there you simply know it ...





en omdat ik hoop dat het zich ook ergens rondom jullie bevindt, wens ik jullie een fijne Valentijnsdag toe (onthou dat liefde veel vormen heeft ) ...


and because I wish it surrounds you, I wish you all a happy Valentine ...



3 opmerkingen: